TİBS800 Seminer (Z)

8 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİBS800
Ad Seminer (Z)
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 8 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi FATMANUR ALİBEKİROĞLU


Dersin Amacı

Öğrencilerin alanı ile ilgili Türkiye ve dünyadaki alanyazını değerlendirerek özgün çalışma yapmalarını sağlamaktır.

Dersin İçeriği

Öğrenciler ilgilendikleri konuları belirler, bununla ilgili alanyazın taraması yapar, değerlendirir, araştırma sürecini planlar, çalışmalarını rapor haline getirir.

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, 2018.

Notlar

Julien Freund, Beşeri Bilim Teorileri, Ankara 1997https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir.
ÖÇ02 Alanıyla ilgili bilimsel çalışma yapabilecek yeterliliği kazanır.
ÖÇ03 Bilimsel çalışmaları esnasında etik duyarlılığa sahip olur.
ÖÇ04 Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi I Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi II Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
3 Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde makale, tez, kitap vb. kaynakların incelenmesi III Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması I Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
5 Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması II Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
6 Araştırılacak konunun seçimi ve tartışılması III Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
7 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması I Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
8 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması II Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
9 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması III Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
10 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması IV Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması V Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması VI Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
13 Araştırma önerisinin hazırlanması ve raporunun yazılması VII Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
14 Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması I Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması II Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
16 Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması III Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
17 Hazırlanan raporun sunulması ve tartışılması IV Rapor (Hazırlık ve Varsa Sunum Süresi Dahil) Ölçme Yöntemleri:
Ödev