TİB886 Kıraat İlmi ve Mushaf İmlası

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB886
Ad Kıraat İlmi ve Mushaf İmlası
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ALİ TEMEL


Dersin Amacı

Mushafın imla özelliklerini tanıtarak kıraat-resm-i Mushaf ilişkisi hakkında bilgi sahibi kılmak

Dersin İçeriği

1. Mushaf imlasıyla ilgili kavramsal çerçeve ve ilgili literatür 2. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman döneminde Mushafın cemi ve istinsahı 3. Mushafla ilgili çalışmaların kıraat ilmine etkisi 4. Mushaflar arasında görülen farklar ve bunun kıraatlere yansıması 5. Telaffuzda var olan fakat Mushaf imlasında belirtilmeyen harfler 6. Mushaf imlasında telaffuz edilmeyen harfler 7. Mushaf imlasında bazı harf ve edatların yazılış hususiyetleri 8. Mushaf imlasının bağlayıcılığı

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

Mehmet Emin Maşalı, Kur'an'ın Metin Yapısı Mushaf Tarihi ve İmlası, İlahiyât Yayınları, Ankara 2004. Muhammet Abay, Osmanlı Döneminde Mushaf İmlası Tartışmaları, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları (İFAV), İstanbul 2016.

Notlar

Ebû Amr ed-Dânî, el-Mukni' fî Ma'rifeti Mersûmi Mesâhifi'l-Emsâr, Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, Beyrut 2011.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mushaf imlasıyla ilgili kavramsal çerçeve ve ilgili literatür hakkında bilgi verir
ÖÇ02 Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman döneminde Mushafın cemi ve istinsahını anlatır
ÖÇ03 Mushafla ilgili çalışmaların kıraat ilmine etkisini açıklar
ÖÇ04 Mushaflar arasında görülen farklar ve bunun kıraatlere yansımasını izah eder
ÖÇ05 Telaffuzda var olan fakat Mushaf imlasında belirtilmeyen harfler hakkında bilgi verir
ÖÇ06 Mushaf imlasında zait olan harfler hakkında bilgi verir
ÖÇ07 Mushaf imlasında bazı harf ve edatların yazılış hususiyetlerini açıklar
ÖÇ08 Mushaf imlasının bağlayıcılığı hakkında bilgi verir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 2
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Mushaf imlasıyla ilgili kavramsal çerçeve Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Resm-i mushaf ve resm-i kıyâsi Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Hz. Ebu Bekir döneminde Mushafın cemi Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Hz. Hz. Osman döneminde Mushafın istinsahı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Mushafla ilgili çalışmaların kıraat ilmine etkisi Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kıraatlerin sıhhati bağlamında resm-i mushafa uygunluk şartı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Mushaflar arasında görülen farklar ve bunun kıraatlere yansıması Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Resm-i mushafın hususiyetleri Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Sessiz harflerin mushaftaki yazımı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Med harflerinin mushaftaki yazımı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Hemzenin, harf ve edatların mushaftaki yazımı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Telaffuzda var olan fakat Mushaf imlasında belirtilmeyen harfler Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Mushaf imlasında telaffuz edilmeyen harfler Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Mushaf imlasının bağlayıcılığı Kaynaklarda belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS