TİB884 Osmanlı Yargı Kararları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB884
Ad Osmanlı Yargı Kararları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer KORKMAZ


Dersin Amacı

Osmanlı yargı kararlarını analiz edebilmek

Dersin İçeriği

Bu derste Osmanlı yargı kararlarının dayandığı temel ilkeler ile bu kararların yorumlanma yöntemi üzerinde durulur.

Dersin Ön Koşulu

Osmanlıca sicil defterlerine aşina olmak

Kaynaklar

Şer'iyye Sicilleri

Notlar

Konu ile ilgili siciller


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Osmanlı Hukukunun temel kaynakları hakkında bilgi edinir
ÖÇ02 Osmanlı Hukukunu tanır
ÖÇ03 Örfi hukuk-Şeri hukuk ayrımı hakkında değerlendirme yapar
ÖÇ04 Osmanlı Hukukunun gelişimine dair bilgi sahibi olur
ÖÇ05 Osmanlı Hukuk pratiğine dair bilgi edinir
ÖÇ06 Osmanlı yargı kararlarını yorumlar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Osmanlı Yargısına Giriş
2 2. Kadı Sicillerinin Tanımı, Önemi ve Tarihi
3 3. Kadı Sicilleri Üzerine Oluşan Literatür
4 4. Kadı Sicillerindeki Belge Çeşitleri
5 5. Osmanlı Yargı Kararlarının Kılavuzu: Şürût Literatürü
6 6. Osmanlı Yargı Kararlarının Kılavuzu: Sak Literatürü
7 7. Osmanlı Yargı Kararlarının Dayandığı İlkeler
8 vize sınavı
9 8. Osmanlı Yargı Kararları Yazılırken Dikkat Edilen Hususlar
10 9. Osmanlı Yargı Kararlarını Yorumlama İlkeleri
11 10. Dava Taraflarının Tespiti
12 11. Hükmün/Kararın Gerekçesinin Tespiti
13 12. Sahih Davanın Şartları
14 13. Karar Sonlandırılırken Kullanılan Lafızlar
15 Belge okuması
16 final sınavı
17 final sınavı


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS