TİB883 Osmanlı Dönemi Fıkıh Usulü Metinleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB883
Ad Osmanlı Dönemi Fıkıh Usulü Metinleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer KORKMAZ


Dersin Amacı

Osmanlı Dönemi fıkıh usulü metinlerini okumak ve anlamak

Dersin İçeriği

Osmanlı döneminde yazılan fıkıh usulü metinlerinin tanıtımı ve bu metinlerden örnek okumaları içerir. Ayrıca Fıkıh usulünün temel kaynaklarından ve hüküm elde etme yöntemlerinden bahseder.

Dersin Ön Koşulu

Arapça fıkıh usulü metinlerini okuyabilmek

Kaynaklar

Mir'âtü'l-usul - Molla Hüsrev

Notlar

Menar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 1
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 2


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 1. Usûl-i fıkhın tanımı, amacı, doğuşu ve yöntemi (fukaha,mütekellim ve memzûc)
2 2. Osmanlı Dönemi Fıkıh Usulü Metinleri
3 3. Molla Güranî ve Fıkıh Usulü
4 4. Molla Hüsrev ve Fıkıh Usulü
5 5. Fudayl Çelebi ve Fıkıh Usulü
6 6. Fıkıh Usulü Metinleri
7 7. Fıkıh Usulü Şerhleri
8 vize sınavı
9 8. Fıkıh Usulü Haşiyeleri
10 9. Örnek Metin Okumaları
11 Örnek Metin Okumaları
12 Örnek Metin Okumaları
13 Örnek Metin Okumaları
14 Örnek Metin Okumaları
15 Örnek Metin Okumaları
16 final sınavı
17 final sınavı


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS