TİB879 Kıraat İlminde İhticac Olgusu

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB879
Ad Kıraat İlminde İhticac Olgusu
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ALİ TEMEL


Dersin Amacı

Kıraat tercihlerinin temellendirilmesi, gerekçelendirilmesi ve savunulmasını konu edinen kıraatlerin tevcihi alanı hakkında bilgi sahibi kılmak

Dersin İçeriği

1. Kıraat ilminde hüccetin kavramsal çerçevesi ve ilgili literatür 2. Hüccet konusunun yedi harf hadisi ile ilişkisi 3. Kıraatlerin tevcihinde Mushaf yazısının delil oluşu 4. Kıraatlerin tevcihinde dilsel argümanlarla temellendirme 5. Kıraatlerin tevcihinde rivayet temelli verilerle temellendirme 6. Kıraatlerin tevcihinde anlam ve yoruma dayalı temellendirme 7. Kıraatlerin tevcihinde Kurana bütünsel yaklaşım

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

Mehmet Dağ, Geleneksel Kıraat Algısına Eleştirel Bir Yaklaşım, İSAM Yayınları & TDV Yayınları, İstanbul-Ankara 2011

Notlar

Ebû Ali el-Fârisi, el-Hüce fî İleli'l-Kırââti's-Seb'; İbn Hâleveyh, fi'l-Kırââti's-Seb'a


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kıraat ilminde hüccetin kavramsal çerçevesi ve ilgili literatür hakkında bilgi verir
ÖÇ02 Hüccet konusunun yedi harf hadisi ile ilişkisini açıklar
ÖÇ03 Kıraatlerin tevcihinde Mushaf yazısının delil oluşunu açıklar
ÖÇ04 Kıraatlerin tevcihinde dilsel argümanlarla temellendirmeyi izah eder
ÖÇ05 Kıraatlerin tevcihinde rivayet temelli verilerle temellendirmeyi izah eder
ÖÇ06 Kıraatlerin tevcihinde anlam ve yoruma dayalı temellendirmeyi açıklar
ÖÇ07 Kıraatlerin tevcihinde Kurana bütünsel yaklaşımın dikkate alınmasını açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 1
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kıraat ilminde hüccetin kavramsal çerçevesi Kaynaklardan belirtilen yerlerin okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kıraat ilminde ihticac ile ilgili literatür Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Kıraatlerin tevcihinde Mushaf yazısının delil oluşu Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Kıraatlerin tevcihinde dilsel argümanların kullanımı Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kıraatlerin tevcihinde nahiv ilminin verileriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kıraatlerin tevcihinde sarf ilminin verileriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Kıraatlerin tevcihinde lügat ilminin verileriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara sınav Ara sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Kıraatlerin tevcihinde Arap şiiriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Hüccet konusunun yedi harf hadisi ile ilişkisi Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Kıraatlerin tevcihinde rivayet temelli verilerle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Kıraatlerin tevcihinde Hadis rivayetleriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Kıraatlerin tevcihinde kıraat rivayetleriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Kıraatlerin tevcihinde Kuran ayetleriyle istişhad Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Kıraatlerin tespiti ve tercihi bağlamında ihticac olgusu Kaynaklardan belirtilen yerler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Final sınavı Final sınavı Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS