TİB876 Mit, Tarih ve Din İlişkisi Bağlamında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı Anlama

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB876
Ad Mit, Tarih ve Din İlişkisi Bağlamında Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'ı Anlama
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi ERTUĞRUL DÖNER


Dersin Amacı

1. Başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam olmak üzere, başka din ve kültürlerde anlatılan-aktarılan bilgi, rivayet ve haberler yoluyla insanın içinde yaşadığı dünyanın orijinini, amacını, somut veya soyut bir şekilde arayışının nasıllığını araştırmaya yönelik olacaktır. 2. İnsanın, tarihin başlangıcından itibaren, sadece dinler açısından da değil, mitoloji ve tarih gibi yoğun bir birikimden istifade edilerek karşılaştırmalı bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır. 3. Dini farklılıkların ve çok kültürlülüğün nedenleri, sonuçları ve bu durumun ürettiği sorunlarla çözümlere dair kuramsal yaklaşımlar ve eleştirel iletişim çalışmalarının öğretilmesi. 4. Çok kültürlü ve farklı dinlerin olduğu toplumların değişik alanlarında bulunan farklılığın doğru algılanmasını sağlamak ve farklılıkların yönetiminin neyi gerektirdiğinin anlaşılmasını sağlamak. 5. Kültürlerarası farklılıkların kaynaklarını, süreçlerini ve sonuçlarını ele alıp; bu farklılıkların insanları ve toplumları çatışmaya değil, ortak sahiplenmeye ve sinerjiye götürecek şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekmek.

Dersin İçeriği

Gerek Kur’an’ı Kerim’in, Tevrat ve İncil gibi kitaplara atıfta bulunması gerekse Kur’an kıssalarının önemli bir kısmının özellikle İsrailoğulları ve Yahudilerle ilgili olması İslam ile diğer Sami kültür geleneği içinde yer alan Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındaki irtibatın boyutları hakkında az çok bir fikir verir mahiyettedir. Kur’an metni geçmiş peygamberler ve kavimlere dair birçok kıssa içerir. Kitabı Mukaddes’te ise bu peygamber ve kıssalara dair anlatılar çoğu zaman Kur’an’daki kıssalardan daha geniş ve ayrıntılı bir muhtevaya sahiptir. Başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam olmak üzere, başka din ve kültürlerde anlatılan-aktarılan bilgi, rivayet ve haberler yoluyla insanın içinde yaşadığı dünyanın orijinini, amacını, somut veya soyut bir şekilde arayışının nasıllığını araştırmaya yönelik olacaktır. Bu anlamda konumuzun merkezinde yer alan insanın, tarihin başlangıcından itibaren, sadece dinler açısından da değil, mitoloji ve tarih gibi yoğun bir birikimden istifade edilerek karşılaştırmalı bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Kaynaklar

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri Karen Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş İbrahim Usta, İslam Öncesi Arap Mitolojisi Mahfuz Söylemez, Cahiliye Araplarının İlahları

Notlar

Mircea Eliade, Mitlerin Özellikleri Karen Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş İbrahim Usta, İslam Öncesi Arap Mitolojisi Mahfuz Söylemez, Cahiliye Araplarının İlahları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Mit, tarih ve dinlere dair anlatıları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olmak.
ÖÇ02 Bu alanda temel kavramsal yaklaşımlar konusunda yeterli bilgiye ve bu bilgileri değerlendirme yetisine sahip olur.
ÖÇ03 Mit, tarih ve dinlere dair konularda araştırma yapma, disiplinlerarası bağlamda analiz ve sentez yapma becerisine sahip olarak raporlaştırma ve akademik kurallara uygun özgün eser haline getirme yetisine sahip olur.
ÖÇ04 Çok kültürlü ve farklı dinlerin olduğu toplumların değişik alanlarında bulunan farklılığın doğru algılanmasını sağlamak ve farklılıkların yönetiminin neyi gerektirdiğinin anlaşılmasını sağlamak.
ÖÇ05 Kültürlerarası farklılıkların kaynaklarını, süreçlerini ve sonuçlarını ele alıp; bu farklılıkların insanları ve toplumları çatışmaya değil, ortak sahiplenmeye ve sinerjiye götürecek şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekmek.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Başta Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam olmak üzere, başka din ve kültürlerde anlatılan-aktarılan bilgi, rivayet ve haberler yoluyla insanın içinde yaşadığı dünyanın orijinini, amacını, somut veya soyut bir şekilde arayışının nasıllığını araştırmaya yönelik olacaktır. hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
2 İnsanın, tarihin başlangıcından itibaren, sadece dinler açısından da değil, mitoloji ve tarih gibi yoğun bir birikimden istifade edilerek karşılaştırmalı bir okumasını yapmayı amaçlamaktadır. tarih Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Dini farklılıkların ve çok kültürlülüğün nedenleri, sonuçları ve bu durumun ürettiği sorunlarla çözümlere dair kuramsal yaklaşımlar ve eleştirel iletişim çalışmalarının öğretilmesi. kültür Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
4 Çok kültürlü ve farklı dinlerin olduğu toplumların değişik alanlarında bulunan farklılığın doğru algılanmasını sağlamak ve farklılıkların yönetiminin neyi gerektirdiğinin anlaşılmasını sağlamak. dinler Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
5 Kültürlerarası farklılıkların kaynaklarını, süreçlerini ve sonuçlarını ele alıp; bu farklılıkların insanları ve toplumları çatışmaya değil, ortak sahiplenmeye ve sinerjiye götürecek şekilde yönetilmesinin önemine dikkat çekmek. anlama Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
6 İslam İslam Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası
7 Kur'an Kur'an Öğretim Yöntemleri:
Benzetim
8 Hz. Muhammed'in Hayatı hayat Öğretim Yöntemleri:
Grup Çalışması
9 Yahudilik yahudilik Öğretim Yöntemleri:
Örnek Olay
10 Tevrat tevrat Öğretim Yöntemleri:
Beyin Fırtınası
11 ara sınav sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
12 Hıristiyanlık Hıristiyanlık Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 İncil İncil Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
14 Cahiliye Arap İnancı inanç Öğretim Yöntemleri:
Tartışma
15 Putperestlik put Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Kutsalı anlama kutsal Öğretim Yöntemleri:
Gösteri
17 final final Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS