BYEKM4 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BYEKM4
Ad Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. TUNÇ TÜKEN


Dersin Amacı

Bilimsel araştırma yapmak için gerekli etik konular ve yayın hazırlama teknikleri hakkında bilgilerin kazandırılmasıdır.

Dersin İçeriği

Dersin içeriği etik kavramı ve etik teorileri, araştırma ve yayın etiği kavramlarını, araştırma ve yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri ve bunları önlemeye dönük yöntemleri, makale hazırlama yöntemleri ve yazımını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Robert A. Day - Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır. Oryx Press-London, 1979


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel etik ve yayın hazırlama temel konularını kavrar.
ÖÇ02 Bilimsel araştırma planlama ve yapma, veri toplama ve saklama konularını kavrar.
ÖÇ03 Bilimsel yayın yazımını kavrar.
ÖÇ04 Bilimsel yayın etiğini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilimsel dünya giriş ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Etik kavramı ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Bilimsel araştırmada etik kurallar ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Etik dışı davranışlar ve önlenmesi ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Bilimsel yöntemler ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Araştırmanın planlanması ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Veri toplama yöntemleri ve saklanması ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Bilimsel yayın hazırlama ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Bilimsel yayın dili ve türleri ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Makalenin ana hatları ve anahtar sözcükler ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Makalenin bölümlerinin yazılması ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Makalenin bölümlerinin yazılması 2 ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Kaynaklar ve atıflar ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Makalenin yayınlanması için dergi seçimi ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS