YLKMT702 Tez Çalışması

24 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLKMT702
Ad Tez Çalışması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 24 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Tez Çalışması
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Belirlenen çalışma konusunun laboratuvar uygulamaları

Dersin İçeriği

Anabilim dalı ile ilgili konu belirleme

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bilimsel bir çalışmanın yapılması hakkında bilgi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
2 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
3 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
4 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
5 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
6 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
7 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınavlar Literatür taraması Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
10 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
11 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
12 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
13 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
14 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
15 Tez çalışması Literatür taraması Öğretim Yöntemleri:
Deney / Laboratuvar
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür taraması Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Literatür taraması Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi