YLKMS701 Seminer

6 AKTS - 0-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLKMS701
Ad Seminer
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 0-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Seminer
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Araştırmaların sunum haline getirilmesi

Dersin İçeriği

Sunum hazırlama tekniği

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tez çalışmasının sunulması hakkında bilgi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Sunum Hazırlama Ders notları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları Ölçme Yöntemleri:
Ödev