KM664 Fotoelektrokimyasal Sistemler

5 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM664
Ad Fotoelektrokimyasal Sistemler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. TUNÇ TÜKEN


Dersin Amacı

Elektrolit çözeltilerin özellikleri ve termodinamik yaklaşımlarla irdelenmesi, iyon-iyon, iyon çözücü etkileşmelerinin anlaşılmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, iyon-iyon, iyon-çözücü etkileşmeleri, aktiflik kavramı

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Modern Electrochemistry, J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Second ed., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000

Notlar

Ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Metal/çözelti ve yarı iletken/elektrolit ara yüzeyleri kavrar
ÖÇ02 Yarı-iletken ve iletken materyallerin elektrokimyasal karakterizasyonunu kavrar
ÖÇ03 Fotokatalitik reaksiyonlarla ilgili teorik yaklaşımları kavrar
ÖÇ04 Fotoanotlar ve türlerini kavrar
ÖÇ05 Yapay fotosentez reaksiyonlarını kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Metal/elektrolit ve yarı iletken/elektrolit ara yüzeylerin yapıları Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Mott-Shotky analizler ve ara yüzeyde yük birikmesi Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Yarı iletkenler bant yapıları ve elektriksel alandaki davranışları Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Yarı iletken çözelti ara yüzeyi ile ilgili teorik yaklaşımlar Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yarı iletken/elektrolit ara yüzeyinde yük transferi Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Fotokatalitik etki ve yarı iletken elektrot yüzeyinde yük transferi Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Foto anotlar Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Modern Electrochemistry, Bockris Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Fotoanot materyaller ve özellikleri Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Fotoanotların verimlilikleri ile ilgili teorik yaklaşımlar Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Fotoanotların sentezi, yapısal özellikleri ve verimlilikle ilişkisi Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Fotoelektrokimyasal reaksiyonların sınıflanması Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Yapay fotosentez Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Suyun fotokatalitik ayrıştırılması Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Fotoelektrokimyasal sistemlerin pratik uygulamaları Modern Electrochemistry, Bockris Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Modern Electrochemistry, Bockris Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Modern Electrochemistry, Bockris Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 10 10
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 20 20
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS