KM663 Anorganik Polimerler

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM663
Ad Anorganik Polimerler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Fosfor, bor ve sülfür içeren inorganik polimerlerin, Önseramik inorganik polimerlerin ve Organometalik polimerlerin özellikleri ve sentezleri hakkında bilgi sahibi olma

Dersin İçeriği

Anorganik polimerlerin özellikleri, sentezleri, sınıflandırılması, polifosfazenler, polioksazinler ve kullanım alanlarını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Inorganic Polymers, James E. Mark Harry R. Allcock, 2005. Oxford Univ Press.

Notlar

Harry R. Allcock, 2005. Oxford Univ Press.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Anorganik polimerleri tanımlayabilir, sınıflandırabilir
ÖÇ02 Fosfor, Fosfor-Azot polimerlerini tanıyabilir,
ÖÇ03 sentez yöntemlerini ve kullanım alanlarını yorumlayabilir.
ÖÇ04 Polifosfazenleri ve özelliklerini ifade eder
ÖÇ05 Anorganik Polimerlerin Teknolojideki Uygulamalarını ilişkilendirir
ÖÇ06 Organik polimerler ile Anorganik polimerler arasındaki farkı tanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İnorganik Polimerlerin karakterizasyonu. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Moleküler ağırlık, çözünürlük, yapısal ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Halkalı ve polifosfazenler. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Polisiloksanlar. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Fosfor, bor ve sülfür içeren diğer inorganik polimerler. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Fosfor, bor ve sülfür içeren diğer inorganik polimerler. Devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Önseramik inorganik polimerler. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Önseramik inorganik polimerler-devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Organometalik polimerler. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Organometalik polimerler-devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Anorganik Polimerlerin teknolojideki kullanımları ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Anorganik Polimerlerin teknolojideki kullanımları devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Polikalayların sentezi ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 poligermanyumların sentezi. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS