KM650 İleri Fizikokimya

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM650
Ad İleri Fizikokimya
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. TUNÇ TÜKEN


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere, fizikokimyasal sistemlerin tanımlanması ve hal değişkenleri yardımıyla hal denklemlerinin oluşturulması, termodinamiğin yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi kazandırmak ve her türden kimyasal proses sürecini yasalar yardımıyla irdeleyebilme yeteneğinin kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders, termodinamik sistemlerin hal değişkenlerine bağlı tanımlanması, gerçek gazlar, kinetik teori ve Maxwell-Boltzman dağılım yasası, akışkanların genel özellkleri, difüzyon ve efüzyon, ısı transferi, iç enerji ve entalpi, temodinamiğin ikinci yasası ve Carnott çevrimi, iş makinaları, entropi, serbest entalpi ve serbest iç enerji, kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerde fazlar arası dengeleri kapsar.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Fizikokimya, Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara.Fizikokimya, Peter Atkins, Bilim Yayınevi, 2013, Ankara.Fizikokimya, Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.

Notlar

Ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Sistemlerin fizikokimyasal açıdan ele alınmasını öğrenir
ÖÇ02 Sistemlerin özelliklerinin ve davranışlarının, hal değişkenleri ve hal denklemleri ile irdelenmesi
ÖÇ03 Maddenin tanecikli modeli, enerji ilişkisini öğrenir
ÖÇ04 Termodinamik yasaları, iş güç enerji, entalpi, iç enerji ve entropi ilişkilerini öğrenir
ÖÇ05 Termodinamik sistemlerde proseslerin kontrol edilmesi sürecini öğrenir
ÖÇ06 Isı makineleri, ısı pompalarını, verimlilik kavramlarını öğrenir
ÖÇ07 Serbest entalpi ve serbest iç enerji konularını ve önemini öğrenir
ÖÇ08 Kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerde fazlar arası dengeleri öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fizikokimyasal Sistemler Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İdeal Gaz ve Gerçek Gaz Sistemleri Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Gazların Kinetik Davranışları ve Hareket Hızları, Maxwell Hız Dağılımı Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Gazların Isınma Isıları, Barometrik Dağılım Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Termodinamik Sistemler, Sıfırıncı Yasa, Birinci Yasa Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 İç Enerji ve Entalpi Hal Fonksiyonları, Gazların Isınma Isıları Arasındaki Fark, Adyabatik Dönüşümler Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Termokimyasal Sistemler, Tepkime İç Enerjisi ve Tepkime Entalpisi, Oluşma Entalpisi Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Fizikokimya, M.Erbil Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Tepkime Entalpisinin Sıcaklığa Bağlılığı, Hess Yasası ve Uygulanması Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Termodinamiğin İkinci, Termodinamiğin Üçüncü Yasası ve Mutlak Entropi Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Mutlak Entropi ve entropi hesapları Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Serbest Enerji ve Serbest Entalpinin Tanımı, Maxwell Denklemleri Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Serbest Entalpi Üzerine Sıcaklığın ve Basıncın Etkisi, Fügasite Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Bileşimi Değişen Sistemler ve Kimyasal Denge Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Gaz Fazında Yürüyen Tepkimeler ve Ayrışma Derecesi Fizikokimya, M.Erbil Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Fizikokimya, M.Erbil Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fizikokimya, M.Erbil Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS