KM642 Uygulamalı Elektrokimyada İletken Polimerler

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM642
Ad Uygulamalı Elektrokimyada İletken Polimerler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. TUNÇ TÜKEN


Dersin Amacı

Elektrolit çözeltilerin özellikleri ve termodinamik yaklaşımlarla irdelenmesi, iyon-iyon, iyon çözücü etkileşmelerinin anlaşılmasını sağlamak.

Dersin İçeriği

Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği, iyon-iyon, iyon-çözücü etkileşmeleri, aktiflik kavramı

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Modern Electrochemistry, J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Second ed., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000

Notlar

Ders notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 İletken Polimerler hakkında genel bigileri öğrenir
ÖÇ02 İletken polimerlerin elektronik özelliklerini öğrenir
ÖÇ03 Yarı iletken olarak iletken polimerleri öğrenir
ÖÇ04 Elektrokimyasal sistemlerdeki uygulamalarını öğrenir
ÖÇ05 Endüstriyel ve ticari değerinin anlaşılması
ÖÇ06 Potansiyel uygulama alanlarını öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Çeştli Endüstriyel Polimerler ve uygulamaları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Elektriksel İletkenlik ve materyallerin fizikokimyasal özellikleri Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Polimerlerin fizikokimyasal özellikleri ve sınıflanması Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Polimerlerde Sentez Teknikleri Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Sentez-Fizikokimyasal özelliklerin ilişkisi Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 İletken polimerlerin yapısal özellikleri ve morfoloji Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 İletken polimerlerde tersinir redoks denges Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınav Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 İletken polimerlerde elektriksel İletkenlik Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 İletken polimerlerde yapı iletkenlik ilişkisi, aşırı yükseltgenme Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 İletken polimerlerin potansiyel uygulama alanları ve mevcut uygulamaları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Enerji teknolojilerinde uygulamaları Fotovoltaik hücreler Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Elektronikte uygulamalrı (Elektrokromizm, LED ler vb.) Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Tıp alanında uygulamaları (kontrollü ilaç dozajı sistemleri, yapay kas vb.) Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Enerji teknolojilerinde uygulamaları şarzlı piller ve kapasitörler Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak ve çeşitli veri tabanları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak and online database Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Polimer teknolojisi, Mehmet Saçak and online database Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS