KM640 Fotokromik Bileşikler ve Teknolojideki Yeri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM640
Ad Fotokromik Bileşikler ve Teknolojideki Yeri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Spiropranlar, spirooksazinler, fotokromik lensler ve mürekkeplerin özelliklerinin ve reaksiyon mekanizmalarının kavranması

Dersin İçeriği

Fotokromik bileşiklerin özellikleri, sentezleri, sınıflandırılması ve kullanım alanlarını kapsamaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Organic Photochromic and Thermochromic Compounds, John C. Crano; Robert J. Guglielmetti, 2002. Springer

Notlar

Organic Photochromic and Thermochromic Compounds, John C. Crano; Robert J. Guglielmetti, 2002. Springer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Fotokromik bileşikleri tanımlayabilir, sınıflandırabilir
ÖÇ02 Sentez yöntemlerini ve kullanım alanlarını yorumlayabilir.
ÖÇ03 Fotokromik bileşiklerin Teknolojideki Uygulamalarını ilişkilendirir
ÖÇ04 Lüminesans ve Fosforesans bileşikler hakkında bilgi sahibi olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fotokromizmin tanımı ve tarihçesi ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Spiropranların Fisher Baz sentezleri, ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 spirooksazin türevleri, ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 kromon , merosiyanin, ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 heterohalkalı fulgid, indolin yapıları. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Fotokromik reaksiyonların mekanizmaları ve moleküler yapıları. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Moleküleriçi oluşan hidrojen bağlarının teorik, spektroskobik ve yapısal çalışmaları. ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Lüminesans, fosforesans,floresans olaylar internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Lüminesans, fosforesans,floresans olaylar-devam internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 elektrolüminesans internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Renk kimyası ve endüstrideki uygulamaları. internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Fotokromik lensler internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Fotokromik mürekkepler. internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel tekrar ders notları Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS