KM623 Elektrokimyasal Kinetik I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM623
Ad Elektrokimyasal Kinetik I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜRAY KILINÇÇEKER


Dersin Amacı

Hız bağıntıları, reaksiyon mertebeleri, aktiflenme enerji ve entropileri, reaksiyon dereceleri tayin yöntemleri, yüzey reaksiyonlar, aktivasyon ve difüzyon kontrollü olayların hızı ile elektrikli çift tabaka ilişkisini kurabilmek; araştırma ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Hız bağıntıları, reaksiyon mertebeleri, aktiflenme enerji ve entropileri, çarpma teorisi, kompleks reaksiyonlar, reaksiyon derecelerinin tayin yöntemleri, heterojen katalizde aktif merkezler teorisi, yüzey reaksiyonlar, aktivasyon ve difüzyon kontrollü olayların hızı ile elektrikli çift tabaka ilişkisi; teorik ders örnekler ve uygulamalar yoluyla anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

B.E. Conway, J.O M. Bockris, R.E. White, Modern Aspects of Electrochemistry No:32, Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, ISBN 0 306 46916 2 (2002).

Notlar

P.H. Riger, Electrochemistry, This edition published by Chapman Hall One Penn Plaza New York, NY 10119, ISBN 0-412-04391-2 (1994)


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hız bağıntılarını kavrar.
ÖÇ02 Reaksiyon mertebelerini ayırt eder.
ÖÇ03 Aktiflenme enerji ve entropilerini saptar.
ÖÇ04 Reaksiyon dereceleri tayin yöntemlerini açıklar.
ÖÇ05 Yüzey reaksiyonlarını ayırt eder.
ÖÇ06 Aktivasyon ve difüzyon kontrollü tepkimeleri tanımlar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tepkime Hız Bağıntıları Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Reaksiyon mertebeleri Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Aktiflenme enerji ve entropileri Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Çarpışma teorisi Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Kompleks reaksiyonlar Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Reaksiyon mertebelerinin tayin yöntemleri Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Hidrojen indirgenmesi ve önemi Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav
9 Kataliz Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Homojen kataliz Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Heterojen kataliz Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Heterojen katalizde aktif merkezler teorisi Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Aktivasyon denetimli tepkimeler, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Difüzyon denetimli tepkimeler, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Elektrikli çift tabaka, literatür çalışması Elektrokimya ders kitabındaki ilgili konuların ve ders notlarının okunması. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Performans Değerlendirmesi
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finale Hazırlık Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS