KM589 İleri Elektrokimya I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM589
Ad İleri Elektrokimya I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜLFEZA KARDAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı elektrokimyasal sistemlerde elektriksel çift tabaka ve ilgili teorileri kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Elektrokimyasal sistemlere genel bakış, elektriksel çift tabaka, oluşan potansiyeller, potansiyel değişiminin ölçülmesi, dış elektrot potansiyeli, yüzey potansiyeli, dipol potansiyeli, gibi kavramların açıklanması, Gibbs yüzey fazlası, yüzey gerilimi, elektrokapiler maksimum değişimler, yüzey yükünün belirlenmesi, çift tabaka adsorpsiyon, elektrokimyasal ve kimyasal potansiyel, elektrikli ara yüzeyler ile ilgili ileri sürülen modeller

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Modern Electrochemistry, Fundamentals of Electrodics, Vol 2A, John O’M Bockris, Amulya K. N. Reddy, Maria Gamboa-Aldeco, Kluwer Academic, 2000

Notlar

Bilimsel makale


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Elektrokimyada metal çözelti arayüzeyini kavrar.
ÖÇ02 Elektriksel arayüzey yapısını açıklar.
ÖÇ03 Elektriksel arayüzeyde oluşan potansiyelleri kavrar.
ÖÇ04 Elektrokapiler eğriler ve özelliklerini kavrar.
ÖÇ05 Çift tabakada iyonların sıralanması ve adsorpsiyonu kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Elektrokimya giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Elektriksel arayüzey Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Arayüzeyde oluşan potansiyeller Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Potansiyel değişiminin ölçülmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Dış potansiyel, yüzey potansiyeli ve iç potansiyel Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Ara yüzey potansiyelinin belirlenmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Elektrokimyasal potansiyel Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Mutlak elektrot potansiyeli Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Gibbs yüzey fazlası Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yüzey gerilimi, elektrokapiler eğriler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Arayüzeyde adsorpsiyon Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Elektrikli ara yüzeyler ile ilgili ileri sürülen modeller Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Arayüzey ile ilgili yayınlar. Bilimsel yayınlar ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
15 Arayüzeyde organik molekül adsorpsiyonu ile ilgili yayınlar. Bilimsel yayınlar ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS