KM543 Koordinasyon Kimyası

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM543
Ad Koordinasyon Kimyası
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Koordinasyon kimyası hakkında bilgi sahibi olmak, özelliklerini öğrenmek, mekanizmalarını kavramak

Dersin İçeriği

Koordinasyon bileşiklerinin özellikleri, sentezleri, sınıflandırılması ve kullanım alanlarını içermektedir.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Koordinasyon Kimyası, Turgut Gündüz, 2005. Gazi Kitabevi

Notlar

Koordinasyon Kimyası, Turgut Gündüz, 2005. Gazi Kitabevi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Koordinasyon bileşiklerin özelliklerini öğrenir
ÖÇ02 Etkin Atom Numarası Teorisini öğrenir
ÖÇ03 Molekül Yapısını belirler.
ÖÇ04 Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı ilişkilendirir.
ÖÇ05 Moleküler Orbital Teorisi ve atom orbitallerinin birleşimini kullanarak Komplekslerdeki bağlanmayı açıkla
ÖÇ06 Koordinasyon bileşiklerinin reaksiyon mekanizmalarını ifade eder
ÖÇ07 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özelliklerini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Koordinasyon Kimyasının Tarihçesi ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Werner ve Jorgensen Yaklaşımı ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Kovalent Bağ ve Hibridleşme ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Etkin Atom Numarası Teorisi ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Valans Bağ Teorisi ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Elektrostatik ve Kristal Alan Teorileri ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Elektrostatik ve Kristal Alan Teorileri , devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Lewis Formülleri, Oktet Kuralı, Rezonans, VSEPR Kuramı devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Moleküler Orbital ve Ligand Alan Teorileri ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Moleküler Orbital ve Ligand Alan Teorileri-devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özellikleri ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Koordinasyon bileşiklerinin spektroskopik özellikleri, devam ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel Tekrar notlar Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS