KM500 İleri İnorganik Kimya

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM500
Ad İleri İnorganik Kimya
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. EMEL YILDIZ


Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin ileri düzeyde inorganik kimya konularını kavraması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

İleri inorganik kimya konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

İnorganik Kimya, Gary L. Miessler Donald A. Tarr

Notlar

Modern Inorganic Chemistry Jolly


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Atomun yapısını açıklar.
ÖÇ02 Simetri elemanlarını sınıflandırır.
ÖÇ03 Molekül orbital teorisini açıklar.
ÖÇ04 Koordinasyon Kimyasını kavrar.
ÖÇ05 Organometalik bileşikleri ve özelliklerini açıklar.
ÖÇ06 Biyokimya ve çevre kimyası ile inorganik kimyayı ilişiklendirir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Atomun yapısı Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Lewis ve VSPER Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Molekül orbital teorisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Simetri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Asitler ve Bazlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Kimyasal bağlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Katı Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Koordinasyon Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Koordinasyon kimyası II: Bağlanma Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Koordinasyon Kimyası III: Elektronik spektrumlar Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Koordinasyon Kimyası IV: Tepkime mekanizmaları Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Organometaller Kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Organometalik tepkimeler ve kataliz Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Biyoinorganik ve çevre kimyası Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS