KM0081 Hidrokarbon Yakıtlarının Kimyası I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0081
Ad Hidrokarbon Yakıtlarının Kimyası I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARİF HASANOĞLU


Dersin Amacı

Kömürü ve petrolü oluşturan bileşenler, kömürün ve petrolün kimyasal ve fiziksel özellikleri, ham petrolün işlenmesi ve elde edilen ürünler, katalitik işlemler, yanma prosesleri gibi olayların öğretilmesi dersin ana amacını oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği

Yakıtı oluşturan bileşenler ve yakıtın kimyasal ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1.The Chemistry of Hydrocarbon Fuels: Harold H. Schobert, Butterworth-Heinemann, 1991 2.Fundamentals of the Petroleum Industry. Norman, OK: University of Oklahoma, 1984

Notlar

1.The Chemistry of Hydrocarbon Fuels: Harold H. Schobert, Butterworth-Heinemann, 1991 2.Fundamentals of the Petroleum Industry. Norman, OK: University of Oklahoma, 1984


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Petrol, kömür ve gaz oluşum süreçlerini kavrar
ÖÇ02 Petrolün oluşumunda çevresel faktörün önemini öğrenir
ÖÇ03 Yakıt kompozisyonun yakıt kalitesine etkisini öğrenir.
ÖÇ04 Yakıt ile ilgili analiz yöntemlerini öğrenir


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 2
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Doğada yakıtların kökeni Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Diyajenez Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Katajenez prosesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Alg ve liptinit kerojen katajenezi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Doğal gaz Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Petrol oluşumu Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Petrolün özellikleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Ölçme Yöntemleri:
Ödev, Sözlü Sınav, Yazılı Sınav
9 Kömür Analiz Yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Genel tekrar ve ödev Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma, Soru-Cevap
11 Ham petrol ve kompozisyon ilişkilerinin sınıflandırılması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Kömür oluşumu Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Kömürün makromoleküler yapısı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Kömürün inorganik bileşeni Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
15 Doğal gazın işlenmesi ve kullanımı Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
16 Doğal gazın yanması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS