KM0071 Korozyon ve korozyonun önlenmesi I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0071
Ad Korozyon ve korozyonun önlenmesi I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜRAY KILINÇÇEKER


Dersin Amacı

Korozyon tanıtılması, önemi ve önlemleri

Dersin İçeriği

Korozyonun tanımı, termodinamiği, elektrokimyası, etkileyen faktörler ve korozyon türleri

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Korozyon (İlkeler-Önlemler), Prof.Dr.Mehmet Erbil, Poyraz Ofset, Ankara, 2012.

Notlar

Modern Electrochemistry, Volume 2B, John O´M Bockris and Amulya K.N.Reddy, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1998.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Korozyonu tanımlar. Örneklerle açıklar.
ÖÇ02 Korozyonun termodinamiği açıklar.
ÖÇ03 Korozyonun kinetiğini açıklar.
ÖÇ04 Korozyona etki eden etmenleri açıklar.
ÖÇ05 Korozyon türlerini açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Korozyon, korozyonun ekonomik açıdan önemi ve elektrokimyasal doğası. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 Korozyonun termodinamiği. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Korozyonun kinetiği. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Potansiyel-pH (Porbaix) diyagramları ve incelenmesi. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Çeşitli metallerin Potansiyel-pH (Porbaix) diyagramlarının irdelenmesi. 1 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 Çeşitli metallerin Potansiyel-pH (Porbaix) diyagramlarının irdelenmesi. 2 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Çeşitli metallerin Potansiyel-pH (Porbaix) diyagramlarının irdelenmesi. 3 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar Ders notları ve ilgili kaynak kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Metal yüzeyinde adsorplanan maddelerin etkileri. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
10 İnhibitörler ve nhibitör etkinliğinin belirlenmesinde dikkat edilecek temel ilkeler. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
11 İnhibitörlerin etki mekanizmaları ve sınıflandırılması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
12 Nötr ortamlarda inhibitör uygulamaları ve kullanılan bazı inhibitörler. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
13 Asitli ortamlarda inhibitör uygulamaları ve kullanılan bazı inhibitörler. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
14 İnhibitör etkinliğinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler. 1 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
15 İnhibitör etkinliğinin belirlenmesinde uygulanacak yöntemler. 2 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS