KM0069 Yüksek sıcaklık korozyonu

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0069
Ad Yüksek sıcaklık korozyonu
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. İLYAS DEHRİ


Dersin Amacı

Yüksek sıcaklıkta meydana gelen metal korozyonu hakkında bilgi aktarmak.

Dersin İçeriği

Oksitlenme ve yüksek sıcaklıkta metal-gaz tepkimeleri ve korozyonları

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Bütün korozyon kitapları

Notlar

Bütün korozyon kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yüksek sıcaklıkta meydana gelen korozyon şeklini kavrar
ÖÇ02 Kuru oksitlenmeyi ve mekanizmasını kavrar
ÖÇ03 Yüksek sıcaklıklarda kullanılabilecek malzemeleri kavrar
ÖÇ04 Kusurlu oksit yapısını kavrar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 oksitlenme reaksiyonuna giriş okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Oksitlenme kinetiği okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Oksitlenmenin morfolojik görünümü okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kusurlu oksit yapısı okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Yüksek sıcaklıkta korozyon okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Alaşımlaştırmanın etkisi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 oksit tipleri okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Yıkım oksitlenmesi okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 iç oksitlenme okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Yüksek sıcaklıkta kullanılan malzemeler okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 mekanik özellikler okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Oksitlenme direnci okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Genel tekrar okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Genel tekrar 2 okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS