KM0068 Selülozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0068
Ad Selülozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARİF HASANOĞLU


Dersin Amacı

Lignoselülozik biyokütle materyallerinden gaz ve sıvı yakıt eldesi ile ilgili proseslerin öğretilmesi.

Dersin İçeriği

Biyokütle ve biyokütle dönüşüm yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Introduction to Chemicals from Biomass (Wiley Series in Renewable Resource), James H. Clark, Fabien Deswarte (Editors), 2008. Thermochemical Conversion of Biomass to Liquid Fuels and Chemicals (RSC Energy and Environment Series), Mark Crocker, Laurie Peter, Ferdi Schuth, Tim S. Zhao, 2010.

Notlar

Introduction to Chemicals from Biomass (Wiley Series in Renewable Resource), James H. Clark, Fabien Deswarte (Editors), 2008. Thermochemical Conversion of Biomass to Liquid Fuels and Chemicals (RSC Energy and Environment Series), Mark Crocker, Laurie Peter, Ferdi Schuth, Tim S. Zhao, 2010.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Lignoselülozik materyallerden elde edilen katma değeri yüksek ürünler hakkında bilgi öğrenilir
ÖÇ02 Lignoselülozik materyallerden elde edilen biyoyakıtları tanır.
ÖÇ03 Biyokütle sıvılaştırma prosesi konusunda bilgi sahibi olur
ÖÇ04 Biyokütle bazlı sıvı analizi ve sıvı yakıtın kalitesi ile ilgili bilgiye sahip olur


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Biyokütle materyalleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme
2 Selülozik biyokütlenin çeşitleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme
3 Selülozik biyokütlenin kompozisyonu Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Biyokütle materyallerinin hidrolizi-1 Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Biyokütle materyallerinin hidroliz yöntemleri 2 Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Biyokütle hidrolizatlarının analizi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Lignoselulozik biyokütleden elde edilen katma değeri yüksek ürünlerin çeşitleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara sınav Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-1 Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-2 Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Lignoselulozik biyokütlenin katma değerli ürünlere dönüştürülme metotları-3 Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Biyokütle dönüşümü ile ilgili literatür taraması ve çalışması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Lignoselulozik materyallerin kullanım metotları nasıl modifiye edilebilir? Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Ürün analizi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Genel tekrar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
16 Lignoselulozik biyokütle ile ilgili literatür araştırması Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
17 Final Sınavı Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Sözlü Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS