KM0067 Hormanlar ve vitaminler

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0067
Ad Hormanlar ve vitaminler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. RAMAZAN BİLGİN


Dersin Amacı

Hormonların ve vitaminlerin sınıflandırması , regülasyonu hakkında bilgi sahibi olur

Dersin İçeriği

Hormonal Regülasyon; Böbrek üstü bezi hormonları; Cinsiyet Hormonları; Tiroid Bezi Hormonları; Hipofiz ve hipotalamus Hormonları; Epifiz ve Timus Hormonları; Mide Barsak sitemi Hormonları; Vitaminlerin Biyokimyasal fonksiyonları; Yağda Çözünen Vitaminler; Suda Çözünen Vitaminler

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Hormonların Gücü-Hayatımızdaki Hemen Her Şeyi Kontrol Eden Salgıların Tarihi, Randi Hutter Epstein, Çeviri: Aysun Babacan

Notlar

Hormonların Gücü-Hayatımızdaki Hemen Her Şeyi Kontrol Eden Salgıların Tarihi, Randi Hutter


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Hormonlar ve vitaminler hakkında bilgi sahibi olur
ÖÇ02 Hormonların sınıflandırılmasını bilir
ÖÇ03 Vitaminlerin sınıflandırılmasını bilir
ÖÇ04 Hormonların etki mekanizmasını açıklar
ÖÇ05 Vitaminlerin fonksiyonlarını açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 3
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 3
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hormonlar Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Vitaminler Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Hormonal Regülasyon Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Böbreküstü bezi hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Cinsiyet hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Tiroid bezi hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Hipofiz ve hipotalamus hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Epifiz ve timus hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Mide barsak sistemi hormonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Vitaminlerin biyokimyasal fonksiyonları Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Yağda çözünen vitaminler Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Suda çözünen vitaminler Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Vitaminler genel tekrar Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Hormonlar genel tekrar Ders kitabı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS