KM0061 Güneş Enerjisi Teknolojilerinde Malzemeler

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0061
Ad Güneş Enerjisi Teknolojilerinde Malzemeler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN SIĞIRCIK


Dersin Amacı

Yarıiletkenlik, foto katalitik malzemeler, sentez teknikleri ve uygulama alanlarının öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Güneş enerjisi, foto elektrokimyasal hücreler, foto katalitik yarıiletken malzemeler ve uygulama alanları

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Modern Electrochemistry, J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Second ed., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Yarıiletkenlik hakkında bilgi kazanır
ÖÇ02 Foto kataliz ve foto katalitik malzemeler hakkında bilgi kazanır
ÖÇ03 Yarıiletkenlerin sentez teknikleri hakkında bilgi kazanır
ÖÇ04 Yarıiletkenlerin optik, elektriksel ve kristal özellikleri hakkında bilgi kazanır
ÖÇ05 Foto elektrokimyasal hücreler hakkında bilgi kazanır
ÖÇ06 Yarıiletkenlerin uygulama alanları hakkında bilgi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 İletken, yarıiletken ve yalıtkan malzemeler İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Yarıiletkenlerde bant yapısı İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Katkılı ve katkısız yarıiletkenler İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Yarıiletkenlerin optik özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Yarıiletkenlerin elektriksel özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Yarıiletkenlerin kristal özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Oksit ve oksit olmayan yarıiletkenler İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Yarıiletkenlerin elektrokimyasal sentezi İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Yarıiletkenlerin kimyasal sentezi İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Photoelektrokimyasal hücre özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Fotoanotlar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Fotokatotlar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Fotoelektrokimyasal olarak suyun ayrıştırılması İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Yarıiletkenlerin elektriksel özelliklerinin belirlenmesi İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS