KM0060 Korozyon ve korozyonun önlenmesi II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0060
Ad Korozyon ve korozyonun önlenmesi II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜRAY KILINÇÇEKER


Dersin Amacı

Korozyon hızı ölçülmesi ve korozyon önleme teknikleri

Dersin İçeriği

Korozyon hızı ölçüm teknikleri, katodik ve anodik koruma

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ders Notu ve Kitaplar

Notlar

Modern Electrochemistry, John O´M Bockris and Amulya K.N.Reddy, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 1998.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Korozyon hızı ölçüm tekniklerini açıklar.
ÖÇ02 Korozyondan korunma yöntemlerini kavrar.
ÖÇ03 Pasifleşen metalleri açıklar.
ÖÇ04 Oksijen difüzyonu ve aktivasyon denetimli tepkimeleri tanımlar.
ÖÇ05 Anodik korumayı açıklar.
ÖÇ06 Katodik korumayı kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Korozyon hakkında temel bilgiler. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 Korozyonun önlenmesi (Malzeme ve Ortam ile ilgili önlemler) İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Korozyonun önlenmesi (Malzeme/Ortam ara yüzeyinde alınacak önlemler) İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Korozyonun önlenmesi (Ara yüzey potansiyelinin değiştirilmesi). 1 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Korozyonun önlenmesi (Ara yüzey potansiyelinin değiştirilmesi). 2 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 Boru-toprak ölçümlerinin yorumlanması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Katodik koruma için gerekli akım ve kriterleri. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
8 Ara Sınavlar İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Direnç ölçümü. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Katodik koruma donatımı İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Galvanik malzemelerin katodik korumada akım ve potansiyel dağılımı. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
12 Katodik koruma sistemlerinin çalışması. İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
13 Katodik koruma sistemlerinin pratik uygulanması 1 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
14 Katodik koruma sistemlerinin pratik uygulanması 2 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 Katodik koruma sistemlerinin pratik uygulanması 3 İlgili kaynaklardan bilgi edinilmesi. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kitaplar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS