KM0056 Metalik Malzemelerde Yüzey Hazırlama Teknikleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0056
Ad Metalik Malzemelerde Yüzey Hazırlama Teknikleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi GÖKMEN SIĞIRCIK


Dersin Amacı

Endüstride kullanılan metaller, özellikleri ve uygulama öncesi yüzey hazırlık süreçlerinin öğrenilmesi

Dersin İçeriği

Metalik malzemeler, endüstride kullanım alanları, yüzey hazırlama işlemleri

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Korozyon, Prof.Dr. Mehmet ERBİL

Notlar

Modern Electrochemistry, J.O.M. Bockris, A.K.N. Reddy, M. Gamboa-Aldeco, Second ed., Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, 2000


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Metaller ve özellikleri hakkında bilgi kazanır
ÖÇ02 Endüstride metallerin kullanım alanları hakkında bilgi kazanır
ÖÇ03 Metallerin işlem öncesi yüzey hazırlığı hakkında bilgi kazanır
ÖÇ04 Yüzey hazırlama sonrası metalin korunması hakkında bilgi kazanır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Metallerin kimyasal özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
2 Metallerin fiziksel özellikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
3 Teknik metaller İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
4 Çelik türleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
5 Alaşımlar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
6 Yüzey temizliği İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
7 Yağ alma işlemi İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 Kaplama türleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
10 Primer kaplamalar İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
11 Silan kaplama İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
12 Oksit kaplama İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
13 Korozyon ve türleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
14 Korozyon önleme yöntemleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
15 Elektrokimyasal ölçüm teknikleri İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konu ders notlarından okunmalıdır Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS