KM0055 Organik Kimyada İsimli Tepkiler

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM0055
Ad Organik Kimyada İsimli Tepkiler
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ELİFE SULTAN GİRAY


Dersin Amacı

Reaksiyonlara verilen özel isimler organik kimyada yazılı ve sözlü iletişimde kolaylık sağlayan ve yaygın olarak kullanılan ifadelerdir. Bu tür reaksiyonlar organik kimyanın önemli bir kısmını oluşturmakta ve bu reaksiyonların mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olunarak iyi bir organik kimya temelinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği

Kondenzasyon Reaksiyonları/Çevrilme Reaksiyonları/Geçiş Metallerinin Kullanıldığı Reaksiyonlar/Birleşme Reaksiyonları/Asimetrik Sentezler/Siklokatılma Reaksiyonları/ Fonksiyonel Grupların Reaksiyonları/Aldehid ve Ketonların Reaksiyonları/Alkenler ve Alkinlerin Reaksiyonları/Alkollerin Reaksiyonları/Karboksilik Asit ve Türevlerinin Reaksiyonları/Aromatik Bileşikler ve Diğer Grupların Reaksiyonları

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

J.J.Li, Name Reactions, Springer-Verlag, Berlin, 2003 T.Laue, A.Plagens, Named Organic Reactions, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 2000.

Notlar

M.B. Smith, Organic Synthesis, McGraw-Hill, Inc., New York, 1994. L. S. Hegedus, Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules, 2nd ed., University Science Books, 1999 M.Schlosser, Organometallics in Synthesis, John Wiley and Sons, New York, 1994. M. B. Smith, J. March, Advanced Organic Chemistry, Fifth Edition, John Wiley and Sons, New York, 2001.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Özel isimli reaksiyonların mekanizmalarını yazabilir.
ÖÇ02 Bu reaksiyonları sentez planlamasında kullanabilir.
ÖÇ03 Çeşitli reaksiyonların mekanizmaları hakkında yorum yapabilir.
ÖÇ04 İstenilen organik dönüşümlerin gerçekleştirilmesi için alternatif reaksiyonlar önerebilir.
ÖÇ05 Önemli organik reaksiyonları adlandırabilir.
ÖÇ06 Fonksiyonlu gruplara sahip bileşiklerin sentezlenmesini yorumlayabilir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 2
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 4
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kondenzasyon reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 Çevrilme reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Geçiş metallerinin kullanıldığı reaksiyonlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Birleşme reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Birleşme reaksiyonları örnek soru çözümleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 Asimetrik sentezler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Asimetrik sentezler örnek soru çözümleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Siklokatılma reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Siklokatılma reaksiyonları örnek soru çözümleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 Perisiklik reaksiyonlar kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 Alkollerin reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 Alkil halojenürlerin reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Karboksilik asit ve türevleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 Karboksilik asit ve türevlerinin reaksiyonları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 Soru çözümleri ile genel konu tekrarı kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS