KM051 Thermal Energy Storage I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM051
Ad Thermal Energy Storage I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HALİME ÖMÜR PAKSOY


Dersin Amacı

Bu dersin amacı yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmada termal enerji depolama uygulama prensiplerini kazandırmaktır.

Dersin İçeriği

Termal enerji depolamaya giriş (genel enerji kullanımı eğilimleri, enerjinin korunmasının önemi), Isı transferinde temel konular (ısı iletimi, ısı konveksiyonu, radyasyon), Isı pompaları (genel, soğutucular, ısı taşıyıcı), Güneş Enerjisi (güneş radyasyonu, güneş enerjisinin foto-kimyasal dönüşümü, güneş kollektörleri), Doğal ısı (Yeraltı suyu ısısı, toprak ısısı, jeotermal enerji, yüzey suyu ısısı).

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Paksoy H.Ö., Thermal Energy Storage For Sustainable Energy Consumption - Fundamentals, Case Studies and Design, ISBN: 978-1- 4020-5288-0, SPRINGER, 01 Ocak 2007


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Genel enerji kullanım trendlerini ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini tanır.
ÖÇ02 Termal enerji depolomanın genel prensiplerini tanır.
ÖÇ03 Isı transfer temel konuları kavrar
ÖÇ04 Enerji ve enerji depolamanın önemini kavrar.
ÖÇ05 Termal Enerji depolama malzemelerini kavrar.
ÖÇ06 Termal enerji depolama malzemelerinin karakterizasyon tekniklerini tanır.
ÖÇ07 Enerji depolama sistemlerinin çevresel faydalar açısından önemini kavrar
ÖÇ08 Termal enerji depolama alanında yenilikleri öğrenir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Termal enerji depolamaya giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Enerji kullanımındagenel eğilimler ve enerji tasarrufunun önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Isı transferinde temel konular Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Isı iletimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Isı taşınımı Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Işınım Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Isı pompası Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Soğutucular Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Isı taşıyıcılar Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Güneş enerjisi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Güneş enerjisinin fotokimyasal çevrimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Güneş kollektörleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Doğal ısı: Yeraltı suyu ısısı, yerküre ısısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Jeotermal enerji, yüzey suyu ısısı Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS