KM050 Advanced Algorithms in Chemistry

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM050
Ad Advanced Algorithms in Chemistry
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HALİME ÖMÜR PAKSOY


Dersin Amacı

Bu dersin amacı kimyada ileri algoritmayı kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Sayısal yöntemler, çok bilinmeyenli denklemlerin çözümleri, matris işlemleri, Newton Paphson, Runge Kutta ve Euler yöntemleri, doğrusal ve doğrusal olmayan en küçük kareler yöntemi ve termal enerji depolama sistemleri simülasyonları.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Yates P., Chemical Calculations Mathematics for Chemistry, 2007, ISBN:9780849391644


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kimyada örnek problemler için algoritma geliştirmeyi kavrar.
ÖÇ02 Çok bilinmeyenli denklem çözümleri ve matris işlemlerini analiz eder.
ÖÇ03 Newton Raphson, Runge Kutta, ve Euler metodlarının kimyasal problemlere uygulanmasını kavrar.
ÖÇ04 En küçük kareler yöntemiyle regresyon analizi yapmayı kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar.
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Algoritma geliştirme prensipleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Çok bilinmeyenli denklemlerin çözümü için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
3 Kimyada problem çözümünde çok bilinmeyeli denklem algoritmasının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
4 Matris işlemleri için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
5 Kimyada problem çözümünde matris işlemleri algoritmalarının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
6 Newton Raphson metodu için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
7 Kimyada problem çözümünde Newton Raphson metodu algoritmasının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Runge Kutta ve Euler metodları için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Kimyada problem çözümünde Runge Kutta ve Euler metodları algoritmalarının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 Doğrusal en küçük karaler metodu için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Kimyada problem çözümünde doğrusal en küçük karaler metodu algoritmasının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 Doğrusal olmayan en küçük karaler metodu için algoritma geliştirilmesi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Kimyada problem çözümünde doğrusal olmayan en küçük karaler metodu algoritmasının uygulanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Farklı algoritmaların beraber kullanıldığı kimya uygulamalarından örnekler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS