KM048 Thermal Energy Storage II

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM048
Ad Thermal Energy Storage II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. HALİME ÖMÜR PAKSOY


Dersin Amacı

Bu dersin amacı termal enerji depolama tekniklerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Termal enerji depolama teknikleri (duyulur ısı depolama, gizli ısı depolama, reaksiyon ısısı) Termal enerji depolama potansiyeli (teknik özellikler, ekonomik yönler, çevresel yönler), termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı (verimlilik, ısıl özellikler, ısı kaybı, sıcaklık alanı)

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Ders Notları

Notlar

Paksoy H.Ö., Thermal Energy Storage For Sustainable Energy Consumption - Fundamentals, Case Studies and Design, ISBN: 978-1- 4020-5288-0, SPRINGER, 01 Ocak 2007


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Termal enerji depolama tekniklerini kavrar.
ÖÇ02 Termal enerji depolama tekniklerinin uygulamalarını analiz eder.
ÖÇ03 Termal enerji depolama sisteminin tasarımını analiz eder.
ÖÇ04 Enerji ve enerji depolamanın önemini kavrar.
ÖÇ05 Enerji depolama sitemlerinin çevresel faydalarını analiz eder.
ÖÇ06 Enerji depolama sitemlerinin ekonomik faydalarını analiz eder.
ÖÇ07 Termal Enerji depolama malzemelerini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 5
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 4
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Termal enerji depolama teknikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 duyulur ısı depolama Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 gizli ısı depolama Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Termal enerji depolama potansiyeli Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Termal enerji depolama - teknik özellikler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Termal enerji depolama - ekonomik özellikler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Termal enerji depolama - çevresel özellikler Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı -1 Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 termal enerji depolama sistemlerinin tasarımı -2 Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Termal enerji depolama - enerji verimliliği Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Termal enerji depolama - bina uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Termal enerji depolama- sanayi uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Termal enerji depolama - ulaştırma uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Termal enerji depolama- ısıl yönetim uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS