KM047 İleri Analitik Kimya

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM047
Ad İleri Analitik Kimya
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARİF HASANOĞLU


Dersin Amacı

Bu dersin amacı analitik kimya açısından önemli karmaşık denge problemlerini çözme becerisini kazandırmak, analitik kimyada yararlı olan ileri teknikleri sunmaktır

Dersin İçeriği

Bu derste karmaşık kimyasal denge, çözelti hazırlama, numune alma teknikleri ve analitik yöntemler anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

1. Esma Kılıç; Hamza Yılmaz. Analitik Kimya Temel İlkeler, Sekizinci Baskı, Bilim Yayıncılık, Ankara 2. Douglas A. Skoog; Donald M. West; F. James Holler; Stanley R. Grouch. Fundamentals of Analytical Chemistry, Eighth Edition, Thomson Brooks/Cole

Notlar

1. Esma Kılıç; Hamza Yılmaz. Analitik Kimya Temel İlkeler, Sekizinci Baskı, Bilim Yayıncılık, Ankara 2. Douglas A. Skoog; Donald M. West; F. James Holler; Stanley R. Grouch. Fundamentals of Analytical Chemistry, Eighth Edition, Thomson Brooks/Cole


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Analitik kimya ilkeleri ve uygulamalarını öğrenir.
ÖÇ02 Analitik verilerin değerlendirilmesini öğrenir.
ÖÇ03 Yöntem seçimi, kalibrasyon, analiz işlem basamaklarını öğrenir
ÖÇ04 İstatisitik veri işlenmesi, değerlendirilmesi, güven aralığı, kaba hataların belirlenmesi gibi bilgileri açıklar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 1
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 1
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kimyasal analizde hatalar Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 İstatistik verilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Numune alma, standarizasyon ve kalibrasyon Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
4 Kimyasal denge Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Karmaşık denge sistemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Sistematik yöntemle çözünürlük hesaplamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Vize Sınavı Kaynaklar ve ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Klasik analiz yöntemleri-Gravimetrik analiz yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Klasik analiz yöntemleri-Titrimetrik yöntemler: çöktürme titrimetrisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Klasik analiz yöntemleri-Titrimetrik yöntemler: volumetrik titrimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Nötralleşme titrasyonları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Enstrümental analiz yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Analitik yöntemlerde kalite ölçümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Genel tekrar ve ödev Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
17 Final Sınavı Kaynaklar ve ders notları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS