KM044 Doğal Bileşiklerin Kimyası

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM044
Ad Doğal Bileşiklerin Kimyası
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ELİFE SULTAN GİRAY


Dersin Amacı

çeşitli doğal bileşiklerin yapısı ve sentezi için metodlar ve yeni gelişmelerin kavranmasını sağlamak

Dersin İçeriği

çeşitli doğal bileşiklerin yapısı ve sentezi konularını içerir

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Hostettmann, K., Andrew Marston, MaryseHostettmann, (1997), PreparativeChromatographyTechniques: Applications in Natural Product Isolation (Second Edition), Springer.

Notlar

Satyajit D. Sarker,Zahid Latif, Alexander I. Gray, (2006), Natural ProductsIsolation-secondedition (Methods in Biotechnology), HumanaPress


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 terpenler ve onların biyolojik özelliklerini kavrar
ÖÇ02 metilsiklopentanoid monoterpenlerin stereoseçimli sentezini öğrenir
ÖÇ03 withanaolidleri öğrenir ve kavrar
ÖÇ04 Narkisus alkolidleri öğrenir
ÖÇ05 doğal bileşiklerin antikanser aktivitelerini kavrar
ÖÇ06 doğal bileşikleri ayırma ve tanımlama tekniklerini kavrar
ÖÇ07 alkaloidleri öğrenir ve kavrar
ÖÇ08 biyolojik olarak aktif doğal laktonları kavrar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder.
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 terpenler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
2 terpenlerin biyolojik özellikleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 metilsiklopentanoid monoterpenler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 metilsiklopentanoid monoterpenlerin stereoseçimli sentezi kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 alkaloidler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 alkaloidlerin kimyasal ve biyolojik özellikleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 withanolidler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 laktonlar ve özellikleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
10 Narkisus alkolidler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 fenilpropanoidler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
12 fenilpropanoidlerin yapısal irdelenmesi kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
13 doğal bileşiklerin antikanser aktiviteleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 doğal bileşikleri ayırma teknikleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 doğal bileşikleri tanımlama teknikleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
16 soru çözümleri ile genel konu tekrarı kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS