KM042 İleri Analitik Kimya

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM042
Ad İleri Analitik Kimya
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ARİF HASANOĞLU


Dersin Amacı

Bu dersin amacı analitik kimya açısından önemli karmaşık denge problemlerini çözme becerisini kazandırmak, analitik kimyada yararlı olan ileri teknikleri sunmaktır

Dersin İçeriği

Bu derste karmaşık kimyasal denge, çözelti hazırlama, numune alma teknikleri ve analitik yöntemler anlatılmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

1. Esma Kılıç; Hamza Yılmaz. Analitik Kimya Temel İlkeler, Sekizinci Baskı, Bilim Yayıncılık, Ankara 2. Douglas A. Skoog; Donald M. West; F. James Holler; Stanley R. Grouch. Fundamentals of Analytical Chemistry, Eighth Edition, Thomson Brooks/Cole

Notlar

1. Esma Kılıç; Hamza Yılmaz. Analitik Kimya Temel İlkeler, Sekizinci Baskı, Bilim Yayıncılık, Ankara 2. Douglas A. Skoog; Donald M. West; F. James Holler; Stanley R. Grouch. Fundamentals of Analytical Chemistry, Eighth Edition, Thomson Brooks/Cole


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kimyasal analizlerdeki olası hata çeşitlerini saptar, giderilmesi için gerekli bilgiyi kullanır
ÖÇ02 Numune alma, hazırlama ve analiz için uygun yöntem seçimini kavrar
ÖÇ03 Karmaşık denge problemlerinin çözümünü kavrar
ÖÇ04 Karmaşık asit baz denge problemlerinin çözümünü kavrar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 1
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 1
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 1
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 1
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 5
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Numune alma, standardizasyon, kalibrasyon, analitik yöntemlerde kalite ölçümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Sulu çözelti ve kimyasal denge Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Kimyasal dengelere elektrolitlerin etkisi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Analitik sonuçların kalite güvenliği Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Gravimetrik analiz yöntemleri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Titrimetrik yöntemler; volumetrik titrimetri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınav Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Karmaşık asit/baz sistemleri için titrasyon eğrileri Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Kompleksleşme Reaksiyonları ve Titrasyonları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Analitik yöntemlerde kalite ölçümü Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Validasyon (geçerleme) Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Standart katma yöntemleri ve uygulamaları Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Verilerin rapor edilmesi Konular ilgili kitap ve internetten çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Konu tekrarı ve ödev İlgili kaynaklardan araştırma Öğretim Yöntemleri:
Bireysel Çalışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test) Sözlü SınavÖdev Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS