KM024 İnorganik Bileşiklerin Yapıları II

5 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM024
Ad İnorganik Bileşiklerin Yapıları II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. BİLGEHAN GÜZEL


Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere enstrümental analiz tekniklerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği

İnorganik bileşiklerin yapılarını enstrümental analiz teknikleri ile aydınlatmak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Enstrümantal Analiz İlkeleri-Douglas A. Skoog

Notlar

İnternet


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kimya bilgisini enstrümental analiz yöntemleriyle ilişkilendirir.
ÖÇ02 Enstrümental analiz yöntemlerinin temel tanımlarını kavrar.
ÖÇ03 Optik cihazları ve bileşenlerini sıralar.
ÖÇ04 Spektroskopi yöntemlerini açıklar.
ÖÇ05 İnorganik bileşiklerin yapılarını enstrümental analiz yöntemlerle kalitatif ve kantitatik olarak nasıl analiz edeceğini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır.
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Moleküler floresans spektroskopi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Moleküler fosforesans spektroskopi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Moleküler kemilüminesans spektroskopi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 İnfrared Absorpsiyon spektroskopisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 İnfrared Absorpsiyon spektrumlarının yorumlanması Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Raman spektroskopisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 NMR Spektroskopisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınav Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 NMR Spektrumlarının yorumlanması Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
10 Elektroanalitik kimyaya giriş Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Potansiyometri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Voltametri, İletkenlik Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Kromatografiye giriş Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Kromatografinin temel ilkeleri Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 HPLC ve Gaz Kromatografisi Ders kitabının ilgili bölümü çalışılmalı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önceki sınav soruları çözülmeli Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 12 12
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 18 18
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,56
AKTS 5 AKTS