KM023 Lipit Kimyası ve Metabolizması

4 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM023
Ad Lipit Kimyası ve Metabolizması
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜZİDE YÜCEBİLGİÇ


Dersin Amacı

Lipidlerin kimyasal yapısı ve fizksel özelliklerini kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Lipidlerin tanımı ve fonksiyonları Lipidlerin sınıflandırılması Lipidlerin sindirimi ve emilimi Kan lipidleri ve lipoproteinler Lipidlerin taşınması ve depolanması Safra asitleri Yağ asitlerinin oksidasyonu Keton cisimcikleri Lipidlerin biyosentezi Hormonların lipid metabolizması üzerine etkisi Karaciğer ve lipid metabolizması Lipidlerin ayrılması ve analizi

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Lehninger Biyokimyanın İlkeleri David Nelson, Michael M. Cox, Palme Yayıncılık

Notlar

Biochemistry Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Lipidleri sınıflandırır ve fonksiyonlarını kavrar.
ÖÇ02 Lipidlerin sindirimi, emilimi ve kan lipidlerini kavrar.
ÖÇ03 Lipidlerin Taşınması ve depolanmasını kavrar.
ÖÇ04 Lipidlerin oksidasyonunu kavrar.
ÖÇ05 Lipidlerin biyosentezini kavrar.
ÖÇ06 Hormonların lipid metabolizması üzerine etkilerini kavrar
ÖÇ07 Lipidlerin ayrılmasını ve analizini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır. 4
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır.
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir.


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Lipidlerin tanımı ve fonksiyonları kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Lipidlerin sınıflandırılması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Lipidlerin sindirimi ve emilimi kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kan lipidleri ve lipoproteinler kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Lipidlerin taşınması ve depolanması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Safra asitleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Yağ asitlerinin oksidasyonu kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınav Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Keton cisimcikleri kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Lipidlerin biyosentezi kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Hormonların lipid metabolizması üzerine etkisi kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Karaciğer ve lipid metabolizması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kolesterol metabolizması kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Lipidlerin ayrılması ve analizi kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 Ödev sunumu kitapta ilgili bölümü çalışır. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,52
AKTS 4 AKTS