KM011 İleri Organik Kimya

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM011
Ad İleri Organik Kimya
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ELİFE SULTAN GİRAY


Dersin Amacı

Önemli fonksiyonel grupların tepkimelerine ilişkin mekanizmaların kavratılması

Dersin İçeriği

Organik kimyada temel reaksiyonlara ilişkin detaylar

Dersin Ön Koşulu

yok

Kaynaklar

Organik Kimya Francis A. Carey

Notlar

Organik Kimya T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 öğrenci alkanlarda konformasyonu öğrenir
ÖÇ02 öğrenci serbest radikalik mekanizmayı öğrenir
ÖÇ03 öğrenci nükleofilik yer değiştirme tepkimesini öğrenir
ÖÇ04 öğrenci alkenlerin katılma tepkimesini öğrenir
ÖÇ05 Öğrenci enol ve enolatların tepkimesini öğrenir
ÖÇ06 öğrenci aromatik bileşiklerin tepkimelerini öğrenir.
ÖÇ07 organik kimya sorularını çözme becerisi geliştirir.
ÖÇ08 Fonksiyonel grupları açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 2
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler. 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir.
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 3
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir.
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Stereokimya kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 stereoseçimli tepkimeler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Alkanların konfigürasyonu kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Serbest radikaller kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Serbest radikalik yer değiştirme tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
6 SN1 Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
7 SN2 Nükleofilik yer değiştirme tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
8 Ara Sınav kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 enolların nükleofilik katılma tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
10 enolatların nükleofilik katılma tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
11 alkenler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
12 alkenlerin katılma tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma
13 aromatik bileşikler kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 aromatik bileşiklerin tepkimeleri kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 çeşitli konulardan soruların çözümü kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 genel konu tekrarı kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
17 Yarıyıl Sonu Sınavları kitap ve internet kaynaklarından yararlanma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS