KM008 İleri Kolloit Kimyası

4 AKTS - 2-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 2 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod KM008
Ad İleri Kolloit Kimyası
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 2 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GÜLFEZA KARDAŞ


Dersin Amacı

Bu dersin amacı kolloitlerin yapısını, özelliklerini ve uygulamada önemini kavratmaktır.

Dersin İçeriği

Kolloit kimyaya giriş, kolloit çözeltilerin elde edilişi, kolloitlerin optik özellikleri, kinetik hareketleri, viskozitesi, yüzey gerilimi, adsorpsiyon, elektriksel özellikleri, sabunlar ve misellerin yapısı, jeller, emülsiyonlar, köpükler, aeresoller ve polimerler.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Asıltılar Kimyası, Prof.Dr. Saadet Üneri, Ankara Üniversitesi Yayınları, 1982 Principles of Colloid and Surface Chemistry, Paul C. Hiemenz, Raj Rajagopalan, Marcel Dekker Yayınevi, 1997

Notlar

Bilimsel Makale


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Kolloit çözeltiler ve yapılarını kavrar.
ÖÇ02 Kolloitlerin kiimyasal özelliklerini kavrar.
ÖÇ03 Kolloitlerin fiziksel özelliklerini kavrar
ÖÇ04 Emülsiyonların özelliklerini kavrar.
ÖÇ05 Jel yapılar ve önemini kavrar.
ÖÇ06 Sabun ve misel yapıları tanır.
ÖÇ07 Aerosollerin yapısı ve özelliklerini kavrar.
ÖÇ08 Kolloitlerin sanayide önemini kavrar.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir ve yorumlar. 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kimya alanında uygulanan teknik ve yöntemler hakkında kapsamlı bilgi sahibidir. 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkında olur, inceleme, öğrenme ve uygulama yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kurumsal modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve karşılaşılan sorunları çözümler.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi alanında bilimsel gelişmeleri takip eder. 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel bir çalışmayı planlar ve sürdürebilir. 2
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeni durumlara uyum ve sorun çözebilme becerisi kazanır. 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında yeni teknolojiye ulaşır. 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanında bağımsız ve takımlarda çalışma ve sorumluluk alma yetkinliği kazanır.
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Alanında yönlenmeleri izler, karmaşık durumlarda çözümlenme yetkinliği kazanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Çalışmalarının sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak sunar. Çevre sorunlarına bilimsel yaklaşır. 1
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 2
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Yaşam alanları ve koşullarını ilgilendiren sorunlara bilimsel yaklaşımlarda bulunarak çözüm üretir, bulunduğu çevreyi bilgilendirerek bilinçlendirir. 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kolloit kimyasına giriş Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Kolloit çözeltilerin elde edilişi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma
3 Kolloidlerin saflaştırılması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
4 Kolloitlerin optik özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
5 Kolloit çözeltilerde viskozite ve yüzey gerilimi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
6 Kolloidal çözeltilerde yüzey olayları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
7 Yüzey olaylarının uygulamaları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Kitapt ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
9 Kolloitlerin elektriksel özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
10 Sabun ve misellerin özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
11 Jeller ve özellikleri Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Bireysel Çalışma
12 Emülsiyonlar ve hazırlanması Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 Köpükler ve sanayide önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
14 Aerosoller ve yapıları Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
15 Polimerler ve önemi Kitapta ilgili bölüm ve internet Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Bireysel Çalışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitap ve internet Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Sözlü Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü (Saat) 88
Toplam İş Yükü / 25 (s) 3,52
AKTS 4 AKTS