YLMT701 Uzmanlık Alan Dersi

6 AKTS - 5-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 0 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod YLMT701
Ad Uzmanlık Alan Dersi
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 5-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 0 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye Yüksek Lisans
Tür Uzmanlik Alan
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. GONCA AYIK


Dersin Amacı

Doktora öğrencisinin danışmanı ile araştırma konusu ile ilgili çalışmaları yürütmesi.

Dersin İçeriği

Bilimsel veri tabanlarının kullanımı, tez ile ilgili literatür çalışması yapmak, tez konusuna yönelik çalışmalar yapmak.

Dersin Ön Koşulu

YOK

Kaynaklar

Konu ile ilgili ders kitapları, ders notları, makaleler.

Notlar

Ders Notları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Alanı ile ilgili kaynaklara nasıl ulaşacağını bilir.
ÖÇ02 Çalışma konusu ile ilgili akademik veri tabanlarını ve bu veri tabanlarını nasıl kullanacağını bilir.
ÖÇ03 Konusu ile ilgili literatürü bilir.
ÖÇ04 Bilimsel bir makaleyi okumayı bilir.
ÖÇ05 Bilimsel bir makaleden anladığını aktarmayı bilir.
ÖÇ06 Bilimsel bir makale ile ilgili tartışmayı ve yeni problemler üretmeyi bilir.
ÖÇ07 Tez konusu ile ilgili elde ettiği bilgileri tasnif eder.
ÖÇ08 Bilimsel makale yazılması sürecini bilir.
ÖÇ09 Tezinin yazım kurallarına uygun olarak yazılmasını bilir.
ÖÇ10 Tez savunmasını yapacak alan bilgisine ve ilgili yönetmelik bilgisine sahiptir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin özel bir alanında daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını bilir. 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Sahip olduğu uzmanlık alanındaki sonuçların matematiğin diğer alanları ile ilişkisini ayrıntıları ile bilir. 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanında edindiği bilgiler yardımıyla yeni matematiksel modeller kurar. 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin farklı alanlarında edindiği bilgileri birbirleriyle ilişkilerini en sade ve anlaşılır bir biçimde sunar. 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Matematiğin ifade edilmesinde ihtiyaç duyulan teknik donanımları etkin bir biçimde kullanır. 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda orijinal problemler kurar ve değişik çözüm teknikleri sunar.
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili konuda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapar.
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mevcut matematik kuramlarını analiz eder ve yeni kuramlar geliştirir. 2
PÖÇ10 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Matematiğin uzmanlık gerektiren alanlarındaki öğrenme-öğretme tekniklerini bilir ve bu teknikleri eğitim-öğretimin her aşamasında etkin olarak kullanır. 3
PÖÇ11 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve yabancı paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
PÖÇ12 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Yapmış olduğu özgün çalışmaları paydaşlarının da yararlanması amacıyla bilimsel etik kurallar çerçevesinde sunar ve yayınlar. 5
PÖÇ13 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Sahip olduğu bilimsel ünvanın gerektirdiği etik kurallara bağlı kalır 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 1 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 2 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Soru-Cevap
3 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 3 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 4 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım
5 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 5 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
6 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 6 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 7 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Genel tekrar yapılması. Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
9 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 8 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 9 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 10 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 11 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma
13 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 12 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi 13 Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Araştırma konusu ile ilgili çalışmaların yürütülmesi. Araştırma konusunun gelinen noktadaki kısımları ile ilgili kaynakların incelenmesi ve çalışılması. Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar yapılması. Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar yapılması. Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 2 10 20
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 0 0 0
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 160
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,40
AKTS 6 AKTS