BFZ690 Deneysel Hayvanları ve Preparat Hazırlama II

4 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BFZ690
Ad Deneysel Hayvanları ve Preparat Hazırlama II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 4 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. IŞIL ÖCAL


Dersin Amacı

Deney hayvanlarında (diyabet, tümör, gebelik süreci, diyabetik nöropati gibi) hastalık ve fizyolojik modelleri oluşturabilmek, preparat hazırlamak ve kayıt yapabilmektir.

Dersin İçeriği

Biyofizik araştırmalarında kullanılan deney hayvanları, deneysel hayvan modelleri, deney hayvanları anatomisi ve fizyolojisinin karşılaştırılması, deneysel hastalık ve fizyolojik modeller anlatılır. Kasların yapıları, diseksiyonu, preparat hazırlanması, kasların biyomekanik özellikleri ve kayıtlanması, farmakolojik ajanların kaslara etkisi öğretilir. Deneysel diyabet olgusunun ve tümör oluşturma yöntemleri ve geliştirilmesi, diyabetik süreç boyunca hayvanların beslenmesi ve bakımı, temizliği, kontrolü, deneysel diyabetik nöropatinin oluşturulması ve değerlendirilmesini bilir.

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

Cantürk NZ, Sayek İ. Cerrahi Araştırma (Araştırma Planlama, Değerlendirme ve Sunum, Deney Hayvanları, Özgül Deneysel Modeller Nobel Kitapevi, Türkiye 2005

Notlar

Johnson LR. Essential Medical Physiology Raven Press Newyork, America,1992.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Deneysel araştırmalarda kullanılan hayvanları ve bu hayvanların anatomik ve fizyolojik yapılarını bilir.
ÖÇ02 Deney hayvanları kullanımında etik kuralları bilir.
ÖÇ03 İnsan fizyolojisi ve anatomik yapısı arasındaki farkları bilir.
ÖÇ04 Deney hayvanından kasların diseksiyonunu ve preparat hazırlamayı bilir.
ÖÇ05 Deney hayvanlarının anatomisini bilir
ÖÇ06 Deney hayvanlarının anatomi ve fizyolojisini bilir
ÖÇ07 Deney hayvanlarından kan alma yerlerini, almayı ve özelliklerini öğrenir
ÖÇ08 Deney hayvanlarında hastalık modellerini öğrenir
ÖÇ09 Deney hayvanalrında diyabet olgusunu gelişmesindeki ajanları öğrenir
ÖÇ10 Diyabetin kaslarda oluşturduğu biyomekanik ve biyoelektrik etkilerini öğrenir
ÖÇ11 Diyabetik nöropatiyi öğrenir ve diyabetik nöropatide kullanılan testleri bilir
ÖÇ12 Deney hayvanalrında analjezi ve anestezinin yapılmasını öğrenir ve uygular
ÖÇ13 Deney hayvanlarında ötanizyi öğrenir ve uygular


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma bulgularını yorumlayabilmek 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Deneysel araştırmalarda kullanılan hayvanlar ve özellikleri Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
2 Deney hayvanlarının anatomik ve fizyolojik yapıları ve insanla karşılaştırılması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
3 Deney hayvanlarını kullanma, etik kuralları, diseksiyon ve preparat hazırlama Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
4 Deney hayvanlarında kas ve sinir yapılarının incelenmesi (çizgili kaslar, düz kaslar, kalp kasları, siyatik sinir vb.) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
5 Kasların biyomekanik ve biyoelektrik özellikleri ve kayıtlanması (Kas kasılması ve gevşemesi) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
6 Düz kasların biyomekanik özellikleri ve kayıtlanması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
7 Düz kasların kasılma ve gevşemesine etki eden farmakolojik ajanlar Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Deney hayvanlarında hastalık ve fizyolojik modellerin oluşturulması (diyabet ve tümör oluşturma, gebelik süreci) Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
10 Kullanılan anestezik ajanlar ve diyabet olgusunun oluşturulması Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
11 Diyabetli hayvanların beslenmesi, bakımı ve kan alma. Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
12 İnsan ve deney hayvanlarında gelişen diyabetin karşılaştırılması ve kontrolü Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
13 Diyabette gelişen hastalıklar ve nöropati Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
14 Nöropatinin oluşturduğu defektler ve bu defektlerin belirlenmesi Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
15 Diyabetik nöropatide mekanik ve termal reflekslerin ölçümü Ders notları, ilgili kaynakları okuma ve internet araştırması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 4 4
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 12 12
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,32
AKTS 4 AKTS