BFZ640 Hücre Biyofiziği II

7 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BFZ640
Ad Hücre Biyofiziği II
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 7 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. IŞIL ÖCAL


Dersin Amacı

Hücredeki temel biyoelektrik ve biyomekanik olayların biofizik yöntemlerle analizini yapabilmek

Dersin İçeriği

Atomun yapısı, moleküller arası kuvvetler, difüzyon, osmos, hücre zarının yapısı, hücre zarından madde taşınımı, dinlenim zar potansiyelinin oluşum mekanizması ve Nernst denklemi, GHK denklemi ve karalı durum, iyon kanalları, kanal blokerleri, mikroelektrot, voltaj-kenetleme ve yama-kenetleme yöntemleri

Dersin Ön Koşulu

Dersin Ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Ders notları (Tıp Fakültesi Öğrencileri için-İsmail Günay) ) Biyofizik (Ferit Pehlivan) Biyofizik (Gürbüz Çelebi) İnternet Araştıması

Notlar

İnternet Araştırması


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Moleküler bağların önemini kavrar
ÖÇ02 Zardan madde geçiş mekanizmalarınıı bilir
ÖÇ03 dinlenim zar potansiyelinin oluşma mekanizmasını tartışır
ÖÇ04 Hücreiçi kayıt yönteminin üstünlüklerini tartışır


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma bulgularını yorumlayabilmek 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Atomun yapısı İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Moleküller arası kuvvetler ve bağlar İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 difüzyon, ozmos İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Hücre zarının yapısı ve işlevi İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Hücre zarından parçacık taşınımı İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 dinlenim zar potansiyelinin oluşum mekanizması ve Nernst denklemi İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 GHK denklemi ve kararlı durum İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
9 iyon kanalları İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
10 Kanal blokerleri İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Deney / Laboratuvar
11 mikroelektrot kayıt yöntemi İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
12 voltaj-klamp ve patch-klamp kayıt yöntemleri İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Ödev2 İlgili konu okunur Ölçme Yöntemleri:
Performans Değerlendirmesi, Sözlü Sınav
14 İyon konsantrasyonu ve zar potansiyeli arasındaki ilişki İlgili konu okunur Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Hodgkin-Huxley zar modeli İlgili konu okunur
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 9 9
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 173
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,92
AKTS 7 AKTS