BFZ612 Mikroskopi ve Hücrede Floresans Görüntüleme

7 AKTS - 2-2 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod BFZ612
Ad Mikroskopi ve Hücrede Floresans Görüntüleme
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 2-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 7 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. FİGEN ÇİÇEK


Dersin Amacı

Mikroskopların temel çalışma prensiplerini öğretilmesi ve öğrencinin çalışılacak konuya göre mikroskop seçimi yapabilmesi ve kullanabilmesidir. Hücrede floresans görüntüleme tekniklerinin öğretilmesi ve öğrencinin hücrede floresans görüntüleme yapabilmesidir.

Dersin İçeriği

Temel optik kavramlar, mikroskop çeşitleri ve çalışma prensipleri. Floresans kavramı, temelleri ve hücresel görüntülemede kullanımı.

Dersin Ön Koşulu

Dersin Ön koşulu yoktur

Kaynaklar

Ders notları (Tıp Fakültesi Öğrencileri için-İsmail Günay) ) Biyofizik (Ferit Pehlivan) Biyofizik (Gürbüz Çelebi)

Notlar

İnternet Araştıması


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Işık ve temel optik kavramları öğrenilecektir.
ÖÇ02 Mikroskopta görüntü oluşumunun temel ilkelerini öğrenilecektir.
ÖÇ03 Yapılacak deney için uygun mikroskobun seçim kriterleri öğrenilecektir.
ÖÇ04 Laboratuarda mikroskop kullanımı öğrenilecektir. Mikroskop görüntü analizi öğrenilecektir.
ÖÇ05 Floresans kavramı fizik temellerine göre öğrenilecektir.
ÖÇ06 Çeşitli floresans görüntüleme teknikleri öğrenilecektir.
ÖÇ07 Yapılacak deney sistemine göre florofor seçimi, floresans sistemi seçimi, uygun dalga boyu ve filtrelerin seçimi yapılabilecektir.
ÖÇ08 Deneysel veri analizi yapılabilecektir.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bağımsız deneysel çalışma yapabilmek 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili analitik düşünce mekanizmasına sahip olmak Güvenilir bilgiye ulaşabilmek Araştırma projesi oluşturabilme ve yazabilme Etik değerlere bağlı olarak çalışma ve araştırma 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırdığı teorik bilgileri sistematik bir şekilde dinleyici kitlesine aktarabilmek Edindiği bilgileri halka etkili şekilde aktarabilmek 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma sonucu rapor haline getirebilmek 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Araştırma bulgularını yorumlayabilmek 5
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Mesleği ile ilgili olarak bilimsel düşünce sistematiğine sahip olmak 5
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Laboratuvarda deneysel düzenek kurabilmek ve çalışabilmek 5
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bir deneysel araştırmayı planlayabilmek 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Alanı ile ilgili temel bilgileri öğrenmek 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Kendi başına bir proje önerisi hazırlayabilmek 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Işık kavramı ve elektromanyetik spektrum Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Temel optik kavramlar Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Girişim, kırınım çözme gücü, polarizasyon Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
4 Basit mikroskopların optik bileşenleri. Mikroskop objektifi ve lenslerinde büyütme ve nümerik açıklı Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
5 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri; parlak alan, karanlık alan, faz kontrast, çapraz polarize ışı Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
6 Mikroskoplarda aydınlatma teknikleri; Mikrospektroskopi (UV ve UV vis) epifloresan mikroskopi, konfokal mikroskop Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
7 Diğer mikroskop çeşitleri (Atomic Force, X Ray mikroskopisi, elektron mikroskopisi çeşitler Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
8 Ara Sınav Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
9 Floresans kavramı ve fizik temel Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
10 Floresans problar ve hücrede kullanım alanlar Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
11 Floresans ölçüm yapan cihazlar ve çalışma prensipleri, Florimetreler, Kamera ve Konfokal sistemler Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
12 Hücre içinde iyon görüntüleme ve kalibrasyon Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
13 Hücre içinde iyon görüntüleme ve kalibrasyon Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
14 Hücre içi bölgede dinamik iyon derişim bilgisinin ölçülmesi Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
15 DNA miktarının floresans ölçümü ve Immunofloresans teknikler Konuyla ilgili notların ve ders kitapların okunması
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav, Ödev, Performans Değerlendirmesi


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 1 9 9
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 173
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,92
AKTS 7 AKTS