TİB815 Klasik Hadis Metinleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB815
Ad Klasik Hadis Metinleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUHAMMET YILMAZ


Dersin Amacı

Temel haids kaynaklarını tanımak, okumak ve incelemek

Dersin İçeriği

Hadis alanında yazılmış ilk kaynakları

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

NotlarDersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 5
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Rivayetü'l-Hadis Edebiyatı, Hadis İlminin Oluşumunda Tasnif Türlerini ele almak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
2 Aler'-Rical (Ravi Merkezli) tasnif ve Müsned Türü Hadis Edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 MU'cem Türü Hadis Edebiyatı ve Taberani'nin Mu'cemlerini incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
4 Ale'l-Êbvâb (Konu Merkezli Tasnif, Musannefler hakkında bilgi sahibi olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
5 Câmiler, Buhari ve Müslim'in el-Cami'us-Sahihleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası
6 Sünenler, Dört Sünen kitabını karşılaştırmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
7 Diğer Sünenler, Darimi, Darekutni vb. kitaplar hakkında araştırma yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar
9 İlk Üç Asır Eserlerine Dayalı Tasnif Türleri hakkında bilgi, sahibi olmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
10 Derleme Çalışmaları tasnif etmek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
11 Cem Türü Eserleri değerlendirmek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Zevâid Çalışmalarını mukayese etmek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
13 Şerh Edebiyatını tanımak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Halk Arasında Yaygın Rivayetlerle İlgili Edebiyatı incelemek Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Mevzu Hadis Edebiyatını tanımak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
16 Yarıyıl Sonu Sınavları
17 Yarıyıl Sonu Sınavları


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS