TİB813 Hadis Usulü Metinleri

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB813
Ad Hadis Usulü Metinleri
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUHAMMET YILMAZ


Dersin Amacı

Temel hadis usulü kaynaklarını kronolojik olarak incelemek

Dersin İçeriği

Temel Hadis Usulü Kaynakları

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

Notlar

Klasik Hadis Usulü Kitapları


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 5
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hadis Usûlü Konularına Temeas eden Erken Dönem Eserleri Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Şafiî'nin Risâlesi, Müslim'in Sahih'inin Mukaddimesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
3 Mütekaddimûn Devri Eserlerii er-Râmehürmüzi'nin el-Muhaddisü'l-Fâsıl'ı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 el-Hâkim en-Nisâburî'nin Marifetü Ulumi'l-Ulûmi'l-Hadîs Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 el-Hatîb el-Bağdâdî'nin el-Kifâye fi İlmi'r-Rivayesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Müteahhirûn Dönemi Esreler Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap
7 Kadı Iyaz el-İlma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınavlar
9 İbn Salah Ulûmü'l-Hadis Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Nevevî et-Takrîb Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 İbn Kesîr İhtisaru Ulûmi'l-Hadis Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 İbn Hacer, en-Nüzhe Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Suyûti Tedrîbü'r-Ravi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
14 Kasımî Kavâidü'-Tahdîs Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama
15 Babanzâde Ahmed Naîm Tecrid-i Sarih Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları
17 Yarıyıl Sonu Sınavları


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS