TİB807 Mukayeseli İslam Hukuku

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB807
Ad Mukayeseli İslam Hukuku
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. NASİ ASLAN


Dersin Amacı

Karşılaştırmalı hukuk düşüncesinin oluşturulması.

Dersin İçeriği

Kamu ve özel hukuka ait konuların mukayeseli bir şekilde islam hukuku ekolleri arasında doktriner olarak ele alınması.

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

İbn Rüşd -Bidayetülmüctehid

Notlar

Hayrettin Karaman Mukayaseli İslam Hukuku


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Kamu Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki yeri, Ceza Hukuku, Suç Kavramı, Suçların Çeşitleri, Özellikleri, Suçun Unsurlar - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Ceza Kavramı, Ceza İlkeleri, Cezanın Özellikleri, Cezaları Düşüren Sebepler - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
3 Had Suçları ve Cezaları - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Kısas-Diyet Cezaları ve Suçları - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
5 -Ta'zir Suçları ve Cezaları - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
6 Cezalarda Af meselesi - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 Akile - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
8 Ara Sınavlar - Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Kasame - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Cezalarda Eşitlik - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Tevbenin Cezalara Etkisi - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Suçun şahsiliği ilkesi - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
13 Suçun kanuniliği ilkesi - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
14 Ceza hukuku alanında kununlaştırmalar - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
15 Osmanlı Ceza Kanunnâmeleri - Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Yarıyıl Sonu Sınavları - Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS