TİB803 Hadis İlimleri I

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB803
Ad Hadis İlimleri I
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Serkan ÇELİKAN


Dersin Amacı

Hadis usulü ilminin bilgi kolları hakkında bilgi vererek hadislerin tespiti ve doğru anlaşılması hususunda yeti kazandırmak

Dersin İçeriği

Hadis usulü ilminin alt bilgi kolları

Dersin Ön Koşulu

Hadis usulü ilminin temel kaynaklarına vakıf olmak

Kaynaklar

Subhi Salih, Hadis İlimleri ve Usulü, Talat Koçyiğit, Hadis usulü. Ahmet Yücel, Hadis usulü

Notlar

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 4
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 3


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Hadis ve ilim kavramları hakkında genel değerlendirme Usul kitapları ve sözlükler yardımıyla ilgili kavramlar hakkında inceleme yapmak Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
2 Erken dönemlerden itibaren hadis ilimlerinin tarihsel oluşum süreci Hadis tarihi alanında yazılan eserlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
3 Hadislerin sıhhatini ve anlamını tespit bağlamında Hadis İlimlerinin önem ve öncelik sıralaması Hadis tarihi alanında yazılan eserlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
4 Rical ilmi ve alt bilgi kolu olan cerh ve ta'dil ilmi Cerh ve ta'dil ilmine dair yazılan eserlerin incelenmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
5 Muhtelifu'l-hadis ilmi ve yöntemleri Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
6 Müşkilü'l-hadis ilmi ve yöntemleri Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
7 Garibu'l-hadis ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
8 Ara Sınavlar Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
9 Esbabu vurudi'l-hadis ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
10 Hadis şerhi ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
11 Fıkhu'l-hadis ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
12 Nasih ve mensuh ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
13 İlelü'l-hadis ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
14 Hadis tarihi ilmi Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
15 Hadis ilimlerinin güncel hadis araştırmalarında uygulanma yöntemleri Konuyla ilgili literatürün taranması Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS