TİB863 Kuran Yorumunda Metin Dışı Bağlam Olgusu

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB863
Ad Kuran Yorumunda Metin Dışı Bağlam Olgusu
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Doç. Dr. SAMİ KILINÇLI


Dersin Amacı

Kur'an'ın anlaşılmasında metin dışı bağlamın gerekliliği ve öneminin kavranması

Dersin İçeriği

Kur'an'ın anlaşılmasında inzal edildiği dönemin sosyal, dini, siyasi ve kültürel ortamının bilinmesinin ayetlerin anlaşılmasında önemi

Dersin Ön Koşulu

Temel İslam Bilimlerinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak

Kaynaklar

Farklı usullerde yazılmış tefsir eserleri, siyer ve cahiliye dönemiyle ilgili kaynaklar

Notlar

Konu ile ilgili klasik ve modern dönemde yapılan diğer çalışmalar


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Bağlam, çeşitleri ve Kur'an'ı anlamada önemini açıklar
ÖÇ02 Kur'an'ın hitap ve kitap olmasının ne anlama geldiğini kavrar
ÖÇ03 Kur'an'ın muhtevasının oluşmasında nüzul ortamının dikkate alınmasını açıklar
ÖÇ04 Rivayet ve dirayet ağırlıklı tefsirlerin ayetlerin bağlamını anlamadaki yerini açıklar
ÖÇ05 Ayetlerin ilk anlamı ile mezhebi algılarla oluşan anlamları arasındaki farkı kavrar
ÖÇ06 Bağlama dikkat etmemenin tefsir ve te'vil açısından oluşturduğu problemleri açıklar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 2
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 5
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Vahiy kavramı ve çeşitleri Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
2 Kur'an'ın hitap ve kitap olması Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Beyin Fırtınası
3 Kur'an'ın muhtevasının oluşmasında nüzûl ortamının etkisi Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Beyin Fırtınası
4 Metin içi ve metin dışı bağlam Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
5 Kur'an'ı mushaf ve nüzul tertibine göre okumanın farkı Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
6 Alak suresinin rivayet ve dirayet ağırlıklı tefsirlerle okumak Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
7 A'raf suresi 11-32. ayetleri metin içi ve metin dışı bağlamla anlamak Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Tartışma
8 Ara Sınavlar Konuyla ilgili araştırma ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Velâyet/Velî kavramı ve ilgili ayetlerin tahlili Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Anlatım
10 Mâide 44-47. ayetlerin farklı tefsirlerden tahlili Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma
11 Müşriklerle ilişkileri anlatan ayetlerin nüzul ortamında okunması Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
12 Yahudilerle ilişkileri anlatan ayetlerin nüzul ortamında okunması Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Akletme ve tefekkürle ilgili ayetlerin bağlam ve muhatap merkezli okunması Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Kalple ilgili ayetlerin nüzul ortamı ve muhatap merkezli okunması Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Hadis suresinin metin içi ve metin dışı bağlam merkezli tahlili Konuyla ilgili klasik ve modern kaynaklardan hazırlık Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili araştırma ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili araştırma ödevi Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS