TİB857 Siyer ve Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB857
Ad Siyer ve Erken Dönem İslam Tarihi Kaynakları
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. FATİH YAHYA AYAZ


Dersin Amacı

Siyer kaynakları hakkında bilgi vermek

Dersin İçeriği

Hz. Muhammed'in hayatı ve siyer kaynakları

Dersin Ön Koşulu

Zorunlu ve seçmeli dersleri almış olmak.

Kaynaklar

el-Belâzurî (ö. 279), Ensâbu’l-Eşraf ve Fütühu’l-Buldân İbn Hazm (ö.456), Cevâmi’u’s-Sire ve Cemheretü Ensâbi’l-Arab İbn Sa’d (ö. 230), Tabakâtü’l-Kübrâ Siretü İbn Hişam (ö.218) Siretü İbn İshak (ö.151) Taberî (ö. 310), Tarihu’t-Taberî Vakıdî (ö. 207), el-Megaziyü’n-Nebeviyye

Notlar

1. Hüseyin Algül, İslam Tarihi II, İstanbul 1991 2. Adem Apak, Anahatlarıyla İslam Tarihi I, İstanbul 2011 3. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, I-II, İstanbup 1990-1991 4. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Ankara 2004. 5. Asım Köksal, İslam Tarihi, İstanbul 1989 6. Casim Avcı, Muhammedül Emin, İstanbul 2008 7. Watt, Montgomery, Peygamber ve Devlet Adamı Hz. Muhammed, İstanbul 2001 8. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi “Muhammed” maddesi.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Tarih metodolojisinin temel konularını bilir
ÖÇ02 Hz. Muhammed’in hayatını yazarken kullanılabilecek temel kaynak türlerini bilir
ÖÇ03 Hz. Muhammed’in hayatına dair bilimsel nitelikli araştırmaları tanır.
ÖÇ04 Hz. Muhammed’in peygamberliği döneminde meydana gelen olayları kronolojik olarak sıralar


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 3
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 4
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Tarih ve Tarih ilminin önemi, Tarih ilminin Konusu I Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Beyin Fırtınası
2 Tarih ve Tarih ilminin önemi, Tarih ilminin Konusu II Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
3 İslam tarihinin kaynakları Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
4 Kur'an-ı Kerim'in ve Hadis'in İslam tarihinin kaynağı olması bakımından önemi Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
5 Hz. Muhammed öncesi Araplar ve Arap Yarımadası Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
6 Hz. Muhammed'in peygamberliğine kadar olan yaşamı ve İslam'ın Mekke dönemi Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım
7 Hz. Muhammed ve Medine Dönemi Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınavlar Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Ödev
9 Hz. Muhammed'in kişiliği, ahlakı, getirdiği ahlaki sistem Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
10 Aile reisi olarak Hz. Muhammed, Eşleri ve Çocukları Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
11 Hz. Muhammed ve toplumsal alanda getirdiği yenilikler Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
12 Hz. Muhammed ve adalet anlayışı Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
13 Hz. Muhammed ve Devlet Adamlığı Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
14 Hz. Muhammed ve çağrısının o günkü dünyadaki yansımaları I Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
15 Hz. Muhammed ve çağrısının o günkü dünyadaki yansımaları II Sunum (Hazırlı Süresi Dahil) Öğretim Yöntemleri:
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası
16 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Ödev


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS