TİB853 Arap Dilinde Vaz`, İştikak ve Sarf

6 AKTS - 3-0 Süre (T+U)- . Yarıyıl- 3 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod TİB853
Ad Arap Dilinde Vaz`, İştikak ve Sarf
Yarıyıl . Yarıyıl
Süre (T+U) 3-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 6 AKTS
Yerel Kredi 3 Yerel Kredi
Eğitim Dil Türkçe
Seviye DOKTORA
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. MUSA ALP


Dersin Amacı

Yatay ve Dikey Kelimelerin Çekimleri Öğrenmek

Dersin İçeriği

Arap Dilinde Kelimelerin Vazı ile Çekimleri

Dersin Ön Koşulu

Kaynaklar

Risale Vaziyye, Unkudu'z-Zevahir

Notlar

Tezhibu'l-Luğa


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alanda bilimsel bilgi oluşturacak veri toplama, literatür inceleme ve analiz yapma becerisini kazanmak 3
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel araştırma sürecine ilişkin yöntem bilgi ve becerisinde ustalaşmış olmak 3
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bilimsel çalışmalarında kuramsal, yöntemsel ve uygulama bağlamında en az bir alanda katkı sağlama becerisini kazanmak 4
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Eleştirel bir değerlendirme ve sentez yapma yeterliliği kazanmak 3
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve yeni fikirler üretebilme becerisi kazanmak 3
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Disiplinler arası çalışabilme becerisine sahip olmak ve farklı alanlardaki kuram, yöntem ve uygulamaları ilgili alana adapte edebilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ07 Bilgi - Kuramsal, Olgusal İlgili alandaki teknolojik gelişmeleri, bilimsel ilerlemeleri ve bilgi teknolojilerini yakından takip etmek 4
PÖÇ08 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik yazım alışkanlığına katkı sağlayacak alanı ile ilgili yayın yapmak 2
PÖÇ09 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Uzmanlık alanları ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası çevrelerle iletişim kurabilme becerisi kazanmak 4
PÖÇ10 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Akademik hayatın gerektirdiği düzeyde davranış ve etik duyarlılığa sahip olmak 4


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Vaz' Kavram Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 İlk Vazı Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Vazın Kısımları Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Şahsi Vaz Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Nevi Vaz' Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Bakara 31. 33. Ayetler Öğretim Yöntemleri:
Soru-Cevap
7 Mevdu' Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Ara Sınavlar Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
9 Tasrif Terimi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Fiilerde Sarf Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
11 İsimlerde Sarf Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
12 24 Siğa Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
13 İştikak Terimi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Tehzibu'l-Luğa Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
15 Ha-Ma-Da Fiili Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
16 iştikak Sarf Farkı Öğretim Yöntemleri:
Alıştırma ve Uygulama
17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 15 15
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 30 30
Toplam İş Yükü (Saat) 157
Toplam İş Yükü / 25 (s) 6,28
AKTS 6 AKTS