CEN113 Algorithms and Programming Lab. I

2 AKTS - 0-2 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 1 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN113
Ad Algorithms and Programming Lab. I
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 0-2 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 2 AKTS
Yerel Kredi 1 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Barış ATA


Dersin Amacı

Bu dersin amaci, bilgisayar programlamasi konusuna bir giris yapmak, programlama ile ilgili genel kavramlari ortaya koymak, algoritma kavrami, algoritmalarin nasil olusturulacagi ve yapisal programlama konusuna deginmektir

Dersin İçeriği

CEN111 Algorithms and Programming I dersindeki konuların yazılımlarının uygulanması

Dersin Ön Koşulu

Yok

Kaynaklar

Hanly, Jeri R., and Elliot B. Koffman. Problem solving and program design in C. Pearson, 2007.

Notlar

Deitel and Deitel, C: How to program. Pearson.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Programlama dillerinin genel yapısını kavramak
ÖÇ02 Bilgisayarın işleyişi hakkında bilgi edinmek
ÖÇ03 Algoritmaların işleyişini tanımak
ÖÇ04 Değişken ve program denetim deyimlerini kavramak
ÖÇ05 Fonksiyon ve dizi kavramlarını kavramak
ÖÇ06 Temel kavramları kullanarak program geliştirmek


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 4
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 5
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 3
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 2
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 2
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 3
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 4
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi 4
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 1
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Bilgisayarın Temel Birimleri Bilgi Saklama Alfasayısal Değerler Sayı Sistemleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
2 Algoritma Nedir Akış Şeması Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
3 Akış Şeması -Devam Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
4 C Programlama Diline giriş Tarihçesi C Dilinin Temel Özellikleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
5 C Dilinin Genel Özellikleri,Yazım ve Noktalama Kuralları,C Kütüphaneleri C Dilindeki Sözcükler, Veri Tipleri, Değişkenler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
6 Atama, Operatörler, Sabitler, Veri Tipi Dönüşümü, Çıktı Fonksiyonu Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
7 Girdi Fonksiyonu, Matematik Kütüphanesi, Koşul İfadeleri, Soru işareti operatörü, switch komutu Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
9 Döngü Komutları; while , do while, for döngüsü Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
10 Bileşik Atama Operatörleri artırma ve azaltma operatorleri break continue Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
11 Fonksiyon Tanımı, Değer döndürmeyen , değer döndüren, çok parametreli fonksiyonlar Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
12 Lokal, global değişkenler,static, register değişkenler Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
13 Diziler; Değer atama, okuma Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
14 Çok boyutlu diziler, diziler ve fonksiyonlar Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
15 Problem Çözümleri Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Gösterip Yaptırma
16 Final Sınavı Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 Final Sınavı Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 4 4
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 54
Toplam İş Yükü / 25 (s) 2,16
AKTS 2 AKTS