CEN107 Mathematics 1

5 AKTS - 4-0 Süre (T+U)- 1. Yarıyıl- 4 Yerel Kredi

Genel Bilgi

Kod CEN107
Ad Mathematics 1
Yarıyıl 1. Yarıyıl
Süre (T+U) 4-0 (T-U) (17 Hafta)
AKTS 5 AKTS
Yerel Kredi 4 Yerel Kredi
Eğitim Dil İngilizce
Seviye Lisans Dersi
Tür Normal
Öğretim Şekli Yüz Yüze Öğretim
Bilgi Paketi Koordinatörü Prof. Dr. ŞEHMUS FINDIK


Dersin Amacı

Mühendislik matematiğinin temel konularından limit, türev ve integralin matematiksel bir bütünlük içinde verilmesİ

Dersin İçeriği

Önbilgiler, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları

Dersin Ön Koşulu

Yoktur.

Kaynaklar

Calculus, J. Stewart

Notlar

Yoktur.


Dersin Öğrenme Çıktıları

Sıra Dersin Öğrenme Çıktıları
ÖÇ01 Her türlü fonksiyonu tanır, grafiklerini çizer.
ÖÇ02 Limit kavramını anlar ve limit hesaplayabilir.
ÖÇ03 Türevin geometrik ve fiziksel anlamını kavrar, tanımını yazar, bu tanımdan yola çıkarak türev kurallarını tanımlar ve her türlü fonksiyonun türevini hesaplar.
ÖÇ04 Belirli integrali tanımlar, uygun yöntemlerle fonksiyonların belirsiz integrallerini bulur.


Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi

Sıra Tür Program Öğrenme Çıktıları Duzey
PÖÇ01 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 1. Matematik, fen bilimleri ve bilgisayarla ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal bilgileri beraber kullanabilme 5
PÖÇ02 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama 4
PÖÇ03 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 3. Karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
PÖÇ04 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 4. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi 5
PÖÇ05 Bilgi - Kuramsal, Olgusal 5. Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerin çözümüne ilişkin deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
PÖÇ06 Bilgi - Kuramsal, Olgusal Bireysel olarak ve disiplin içi/çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma ve özgüven 5
PÖÇ07 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi 3
PÖÇ08 Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi 2
PÖÇ09 Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 9. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, ve en az bir yabancı dilde teknik yayın okuyup anlayabilme, rapor hazırlama ve sunum yapma becerisi
PÖÇ10 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi 4
PÖÇ11 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 11. Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, ve mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
PÖÇ12 Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği 12. Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri, girişimcilik ve yenilikçilik, ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak 5


Haftalık Akış

Hafta Konu Ön Hazırlık Yöntemler
1 Fonksiyonlara giriş 1 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
2 Limit kavramı, limit tanımı 2 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
3 Sonsuzda limit, limit olarak sonsuz, süreklilik 3 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
4 Teğet problemi, türev tanımı 4 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
5 Türev alma formülleri, trigonometrik fonsksiyonların türevleri 5 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
6 Zincir kuralı, yüksek dereceli türevler, kapalı fonskiyon türevi 6 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
7 Fonksiyon grafiği çizimi, uygulamalı optimizasyon problemleri 7 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
8 Konu tekrarı ve arasınav 8 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
9 Alan problemi, belirli integral ve özellikleri 9 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
10 Calculusun temel teoremi, belirsiz integral, değişken değiştirme kuralı 10 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
11 Üstlü ve logaritmik fonksiyonlar 11 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
12 Ters trigonometrik fonskiyonlar, limit belirsizlikleri ve LHospital kuralı 12 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
13 Kısmi, trigonometrik integralller, trigonometrik değişken değiştirme 13 Ders Notlarını Okuma Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
14 Rasyonel fonksiyonların integralleri, rasyonelleştiren değişken değiştirme 14 Kaynaklardaki ilgili sayfaların gözden geçirilmesi Öğretim Yöntemleri:
Anlatım
15 FİNAL 15 Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
16 FİNAL 16 Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav
17 FİNAL 17 Ders Notlarını Okuma Ölçme Yöntemleri:
Yazılı Sınav


Öğrenci İş Yükü - AKTS

Çalışmalar Sayısı Süresi (Saat) İş Yükü (Saat)
Ders ile İlgili Çalışmalar
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar
Ödev, Proje, Diğer 0 0 0
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) 1 8 8
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı 1 16 16
Toplam İş Yükü (Saat) 122
Toplam İş Yükü / 25 (s) 4,88
AKTS 5 AKTS